Загальна Інформація

Головна задача кафедри: підготовка фахівців в галузі спеціальної робототехніки, мехатроніки, гнучких виробництв. Випускники кафедри отримують фундаментальну підготовку з вищої математики, загальної фізики, обчислювальна техніка та програмування, технічної та прикладної механіки, основ електротехніки, теорії автоматичного керування. Широкий круг загальноінженерних дисциплін (електроніка та мікросхемотехніка, мікропроцесорні пристрої, автоматизоване проектування електромеханічних комплексів, ідентифікація та моделювання електромеханічних систем) забезпечують універсальність інженерної підготовки. Спеціальні дисципліни (проектування мехатроних систем, методи синтезу мехатроних систем, теорія ризиків, системи діагностування, системи моніторингу електромеханічних систем) формують конкурентоздатний імідж випускника для роботи в сучасних швидкозмінних виробництвах різних галузей промисловості.