Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Кафедра ЕМОЕВ здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнеми (ОКР) бакалавр за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на базі ОКР “молодший спеціаліст”. В цьому випадку термін навчання складе 2 роки 10 місяців.

Перелік вступних випробувань:

  • фаховий іспит – (математика – фізика).

З правилами прийому можна ознайомитися за наступним посиланням:

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Програма додаткового випробування для вступу на 1-й курс за індивідуальними навчальними планами підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” по спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.