Posted on

Терентьєв О.М.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО Терентьєв О.М.

Терентьєв Олег Маркович

Дата народження 23.02.1949 р
Освіта Вища
Науковий ступінь д.т.н.
Вчене звання професор
Володіння мовами  Українська, російська, англійська В2
Наукові праці та винаходи 252 статті4 монографії у співавторстві

43 патенти та авторські свідоцтва

23 методичні публікації,

серед них 2 навчальних посібника

з грифом МОНУ

Досвід роботи 45 років педагогічної роботи.Підготував п’ять учнів до наукового ступеню Phd
Підвищення кваліфікації Центр науково-технічних інноваційУкраїнської нафтогазової академії
Напрямок, за яким працює викладач Енергоощадне руйнування вибоїв активізацією в них резонансних явищ