Працевлаштування

Місця працевлаштування випускників:

в організаціях нафтогазового комплексу – ВАТ «Український нафтогазовий інститут», ВАТ «Ін ст ит у т тр ан сп о рт у н аф ти » , ВАТ «ВНІПІТРАНСГАЗ», ВАТ «УкргазНДІпроект», ВАТ «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта», НАК «Нафтога з України», родовища «Чернігівнафга з» , «Полтаванафтога з» , «Охтирканафтогаз»;

на підприємствах будівництва міських підземних споруд – ПАТ «Київметробуд», КП «Київметрополітен», ВАТ «Київметропрое- кт», ВАТ «Укртунельметротунельпроект», підп- риємства «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення»;

в установах НАН України – Інститут над- твердих матеріалів, Інститут електродинаміки, Інститут технічної теплофізики, Українська наф- тогазова академія, АНТК ім. Антонова.

За останні п’ять років випускники кафедри 100% працевлаштовані