Posted on

Статистичне моделювання енергоємних електромеханічних систем

РОБОЧА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

 

Статистичне моделювання енергоємних електромеханічних систем

 

Розділ 1. Математичний апарат статистичного моделювання  енергоємних систем.

Тема 1.1. Основні визначення і поняття теорії ймовірності.

Тема 1.2. Числові характеристики випадкових величин.

Тема 1.3.  Моменти, центрування, моменти вищих порядків.

Тема 1.4. Основні розподіли випадкових  величин.

Розділ 2. Елементи статистичного моделювання енергоємних електромеханічних систем.

Тема 2.1. Статистичне моделювання випадкових процесів функціонування енергоємних електромеханічних систем.

Тема 2.2. Планування експерименту та обробки експериментальних даних методами математичної статистики на прикладі досліджень тиску мультиплікації.

Розділ 3.  Програмування задач статистичного моделювання з розробкою інтерфейсу мовою C++ Builder.

Тема 3.1. Проектування інтерфейсу мовою C++ Builder.

Тема 3.2. Програмування задачі статистичного моделювання за заданим варіантом закону розподілу.