Склад Кафедри

Нині на кафедрі електромеханічного обладнання енергоємних виробництв працюють 10 штатних викладачів та 3 сумісника та п’ять осіб навчально-допоміжного персоналу.

sch

Завідувач кафедри
Професор, д.т.н.
Шевчук Степан Прокопович

Сторінка викладача

 stshev@gmail.com

zsvЗайченко Стефан Володимирович

Професор, д.т.н.

Сторінка викладача

zstefv@gmail.com

mil

Мазуренко Леонід Іванович

Професор, д.т.н.

Сторінка викладача

mlins@ied.org.ua

tom

Терентьєв Олег Маркович

Професор, д.т.н.

Сторінка викладача

OLTR_1@ukr.net

svm

Сліденко Віктор Михайлович

доцент, д.т.н.

Сторінка викладача

viktorSlidenko@gmail.com

pom

Попович Олександр Миколайович

Сторінка викладача

popovich1955@ukr.net

wk7u7610

Ворфоломеєв Андрій Вікторович

старший викладач, к.т.н.

Сторінка викладача

 a.vorfolomeiev@kpi.ua

llk

Лістовщик Леонід Костянтинович

доцент, к.т.н.

Сторінка викладача

le_on@ukr.net

pvo

Поліщук Валентина Омелянівна

старший викладач

Сторінка викладача

valemp@ukr.net

gvgГородецький Віктор Георгійовичдоцент, к.т.н.Сторінка викладачаv.gorodetskyi@ukr.net
mov

Мейта Олександр Вячеславович

доцент, к.т.н.

Сторінка викладача

meyta@meta.ua

giv

Головань Іван Васильович

с.н.с, к.т.н.

Сторінка викладача

golovan_77@ukr.net,  mlins@ied.org.ua

WK7U5867 copy (1)

Осадчук Микола Павлович

старший викладач, к.т.н.

Сторінка викладача

13717421@ukr.net

 

 

Ведучі викладачі:

 

sch

 

Сторінка викладача

Шевчук Степан Прокопович – д-р. техн. наук, проф., завідувач ка-федри; закінчив Київський політехнічний інститут 1972 р.; напрям наукової діяльності – технічне діагностування та надійність гірничих машин; автор 114 наукових праць, 16 винаходів, 3 монографій; читає дисципліни “Насосні, вентиляторні та пневматичні установки”, “Системи технічного діагностування електромеханічного обладнання”; нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (1996 р.), e-mail: stshev@gmail.com

mil

Сторінка викладача

Мазуренко Леонід Іванович – доктор. техн. наук, проф. кафедри. В 1978 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Електричні машини”. З 1978 р. працює в Інституті електродинаміки НАН України, старший науковий співробітник. Вчене звання старшого наукового співробітника з 1997 року. З 1999 р. викладач кафедри ЕМОЕВ за сумісництвом. Основний напрямок наукової діяльності – електричні машини змінного струму, генеруючі системи для автономної енергетики та системи їх керування. Л.І. Мазуренко є автором більш ніж 60 наукових праць. За досягнення в розвитку народного господарства СРСР у 1988 р. нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР. E-mail:mlins@ied.org.ua

tom

Сторінка викладача

Терентьєв Олег Маркевич – докт. техн. наук,  проф.; закінчив Київський політехнічний інститут 1972 р.; напрям наукової діяльності – створення систем імпульсно-хвильового впливу на різні середовища; автор 250наукових та 32 навчально-методичних робіт, зокрема навчальні посібники з грифом Мінвузу України (1989 р.), 34 винаходів; читає курси “Методологія проектування та САПР”, “Прикладні системи автоматизованого проектування”, “Віртуальні вимірювання електромеханічних параметрів обладнання”; нагороджений медаллю “В пам’ять 1500-роковин Києва”(1983 р.) та знаком “Відмінник освіти України” (1996 р.). , з 2012 року Викладач дослідник. e-mail: OLTR_1@ukr.net

 

 

svm

Сторінка викладача

Сліденко Віктор Михайлович – докт. техн. наук, доцент; закінчив Харківський авіаційний інститут 1971 р.; пріоритетними напрямами наукових досліджень є імпульсно-хвильові процеси, конструкції та технології в гірничій та нафтодобувній галузях народного господарства, а також інформаційні системи та технології; автор 72 наукових праць, 23 авторських свідоцтв і 8 патентів на винаходи; читає дисципліни “Моделювання електромеханічних систем на ЕОМ”, “Мультимедійні системи та інтернет-технології”; науковий керівник Центру імпульсних конструкцій та технологій ІЕЕ, e-mail: iktorSlidenko@gmail.com

gvg

Сторінка викладача

Городецький Віктор Георгійович – канд. фізико-математичних на-ук, доцент; закінчив Київський політехнічний інститут 1976 р.; напрям наукової діяльності – дослідження проблем динаміки електромеханічних систем; автор 11 наукових та методичних праць; читає курси “Мікропроцесорні пристрої та системи автоматизованого керування”, “Надійність електромеханічного обладнання”, “Електрообладнання та електропостачання гірничих та нафтогазових виробництв” e-mail: v.gorodetskyi@ukr.net

pvo

Сторінка викладача

Поліщук Валентина Омелянівна – старший викладач; закінчила Київський державний університет 1980 р.; читає дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування”, “Комп’ютерна графіка”, “Інформаційні системи та бази даних, e-mail: valemp@ukr.net

wk7u7610

Сторінка викладача

Ворфоломеєв Андрій Вікторович – канд. техн. наук, доцент, закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” в 2009 р. Напрям наукової діяльності – Вибір оптимальних режимів доочищення шахтної води фізичними методами. Автор 27 наукових та методичних праць , 4-х патентів на винаходи; E-mail: a.vorfolomeiev@kpi.ua

llk

Сторінка викладача

Лістовщик Леонід Костянтинович –  доцент, д.т.н. ; закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 2001 р.;  проводить наукові дослідження у галузі створення систем технічного діагностування механічних пристроїв гірничих машин, e-mail: le_on@ukr.net

pom

Сторінка викладача

Попович Олександр Миколайович – канд. техн. наук, доцент кафедриЗакінчив у 1978 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Електрифікація та автоматизація гірничих робіт”. З 1978 року працює в Інституті Електродинаміки НАН України, старший науковий співробітник. Кандидат наук з 1986 року. Вчене звання старшого наукового співробітника отримав у 1997 році. О.М. Попович автор 50 наукових праць, в тому числі монографії – Моделювання перехідних процесів у полюсоперемикаємих асинхронних двигунах: – Київ: Наук, думка, 1989.- 152 с.  e-mail:  popovich1955@ukr.net

zsvСторінка викладача

Зайченко Стефан Володимирович, доцент, д.т.н., закінчив у 1997 році Київський інженерно-будівельний інститут(КИСИ). Основні напрямки наукової діяльності: Контактна взаємодія робочих органів бетоноформуючих агрегатів з оброблюваним середовищем,  формування геотехнічних властивостей приконтурного шару і обробки тунелів, технологія обробки конструкційних матеріалів. E-mail: zstefv@gmail.com

mov

Сторінка викладача

Мейта Олександр Вячеславович – канд. техн. наук, доцент, закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” в 2001 р. Напрям наукової діяльності – електропостачання промислових підприємств. Автор 7 наукових та методичних праць , 2-х патентів на винаходи; E-mail: meyta@meta.ua

giv

Сторінка викладача

Головань Іван Васильович – к. т. н.аук, проф. кафедри. В 1978 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Електричні машини”. Основний напрямок наукової діяльності – електричні машини змінного струму, генеруючі системи для автономної енергетики та системи їх керування.  E-mail: golovan_77@ukr.net,  mlins@ied.org.ua

WK7U5867 copy (1)

Сторінка викладача

Осадчук Микола Павлович – асистент кафедри. В 2012 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”.  E-mail: 13717421@ukr.net