Склад Кафедри

Нині на кафедрі електромеханічного обладнання енергоємних виробництв працюють 10 штатних викладачів та 3 сумісника та п’ять осіб навчально-допоміжного персоналу.

sch

Завідувач кафедри
Професор, д.т.н.
Шевчук Степан Прокопович

Сторінка викладача

 stshev@gmail.com

zsvЗайченко Стефан Володимирович

Професор, д.т.н.

Сторінка викладача

zstefv@gmail.com

mil

Мазуренко Леонід Іванович

Професор, д.т.н.

Сторінка викладача

mlins@ied.org.ua

tom

Терентьєв Олег Маркович

Професор, д.т.н.

Сторінка викладача

OLTR_1@ukr.net

svm

Сліденко Віктор Михайлович

доцент, д.т.н.

Сторінка викладача

viktorSlidenko@gmail.com

pom

Попович Олександр Миколайович

Сторінка викладача

popovich1955@ukr.net

wk7u7610

Ворфоломеєв Андрій Вікторович

старший викладач, к.т.н.

Сторінка викладача

 a.vorfolomeiev@kpi.ua

llk

Лістовщик Леонід Костянтинович

доцент, к.т.н.

Сторінка викладача

le_on@ukr.net

pvo

Поліщук Валентина Омелянівна

старший викладач

Сторінка викладача

valemp@ukr.net

gvgГородецький Віктор Георгійович доцент, к.т.н.Сторінка викладачаv.gorodetskyi@ukr.net
mov

Мейта Олександр Вячеславович

доцент, к.т.н.

Сторінка викладача

meyta@meta.ua

giv

Головань Іван Васильович

с.н.с, к.т.н.

Сторінка викладача

golovan_77@ukr.net,  mlins@ied.org.ua

WK7U5867 copy (1)

Осадчук Микола Павлович

старший викладач, к.т.н.

Сторінка викладача

13717421@ukr.net

 Luda

Зайченко Людмила Іванівна

асистент

Сторінка викладача

juk.luda@gmail.com

 

ПІБ Orcid WOS Scopus Google Scholar
Ворфоломеєв Андрій Вікторович
Городецький Віктор Георгійович
Зайченко Стефан Володимирович
Лістовщик Леонід Костянтинович
Мейта Олександр Вячеславович
Осадчук Микола Павлович
Поліщук Валентина Омелянівна
Сліденко Віктор Михайлович
Терентьєв Олег Маркович
Шевчук Степан Прокопович

 

Ведучі викладачі:

 

sch

 

Сторінка викладача

Шевчук Степан Прокопович – д-р. техн. наук, проф., завідувач ка-федри; закінчив Київський політехнічний інститут 1972 р.; напрям наукової діяльності – технічне діагностування та надійність гірничих машин; автор 114 наукових праць, 16 винаходів, 3 монографій; читає дисципліни “Насосні, вентиляторні та пневматичні установки”, “Системи технічного діагностування електромеханічного обладнання”; нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (1996 р.), e-mail: stshev@gmail.com

mil

Сторінка викладача

Мазуренко Леонід Іванович – доктор. техн. наук, проф. кафедри. В 1978 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Електричні машини”. З 1978 р. працює в Інституті електродинаміки НАН України, старший науковий співробітник. Вчене звання старшого наукового співробітника з 1997 року. З 1999 р. викладач кафедри ЕМОЕВ за сумісництвом. Основний напрямок наукової діяльності – електричні машини змінного струму, генеруючі системи для автономної енергетики та системи їх керування. Л.І. Мазуренко є автором більш ніж 60 наукових праць. За досягнення в розвитку народного господарства СРСР у 1988 р. нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР. E-mail:mlins@ied.org.ua

tom

Сторінка викладача

Терентьєв Олег Маркевич – докт. техн. наук,  проф.; закінчив Київський політехнічний інститут 1972 р.; напрям наукової діяльності – створення систем імпульсно-хвильового впливу на різні середовища; автор 250наукових та 32 навчально-методичних робіт, зокрема навчальні посібники з грифом Мінвузу України (1989 р.), 34 винаходів; читає курси “Методологія проектування та САПР”, “Прикладні системи автоматизованого проектування”, “Віртуальні вимірювання електромеханічних параметрів обладнання”; нагороджений медаллю “В пам’ять 1500-роковин Києва”(1983 р.) та знаком “Відмінник освіти України” (1996 р.). , з 2012 року Викладач дослідник. e-mail: OLTR_1@ukr.net

 

 

svm

Сторінка викладача

Сліденко Віктор Михайлович – докт. техн. наук, доцент; закінчив Харківський авіаційний інститут 1971 р.; пріоритетними напрямами наукових досліджень є імпульсно-хвильові процеси, конструкції та технології в гірничій та нафтодобувній галузях народного господарства, а також інформаційні системи та технології; автор 72 наукових праць, 23 авторських свідоцтв і 8 патентів на винаходи; читає дисципліни “Моделювання електромеханічних систем на ЕОМ”, “Мультимедійні системи та інтернет-технології”; науковий керівник Центру імпульсних конструкцій та технологій ІЕЕ, e-mail: iktorSlidenko@gmail.com

gvg

Сторінка викладача

Городецький Віктор Георгійович – канд. фізико-математичних на-ук, доцент; закінчив Київський політехнічний інститут 1976 р.; напрям наукової діяльності – дослідження проблем динаміки електромеханічних систем; автор 11 наукових та методичних праць; читає курси “Мікропроцесорні пристрої та системи автоматизованого керування”, “Надійність електромеханічного обладнання”, “Електрообладнання та електропостачання гірничих та нафтогазових виробництв” e-mail: v.gorodetskyi@ukr.net

pvo

Сторінка викладача

Поліщук Валентина Омелянівна – старший викладач; закінчила Київський державний університет 1980 р.; читає дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування”, “Комп’ютерна графіка”, “Інформаційні системи та бази даних, e-mail: valemp@ukr.net

wk7u7610

Сторінка викладача

Ворфоломеєв Андрій Вікторович – канд. техн. наук, доцент, закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” в 2009 р. Напрям наукової діяльності – Вибір оптимальних режимів доочищення шахтної води фізичними методами. Автор 27 наукових та методичних праць , 4-х патентів на винаходи; E-mail: a.vorfolomeiev@kpi.ua

llk

Сторінка викладача

Лістовщик Леонід Костянтинович –  доцент, д.т.н. ; закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 2001 р.;  проводить наукові дослідження у галузі створення систем технічного діагностування механічних пристроїв гірничих машин, e-mail: le_on@ukr.net

pom

Сторінка викладача

Попович Олександр Миколайович – канд. техн. наук, доцент кафедриЗакінчив у 1978 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Електрифікація та автоматизація гірничих робіт”. З 1978 року працює в Інституті Електродинаміки НАН України, старший науковий співробітник. Кандидат наук з 1986 року. Вчене звання старшого наукового співробітника отримав у 1997 році. О.М. Попович автор 50 наукових праць, в тому числі монографії – Моделювання перехідних процесів у полюсоперемикаємих асинхронних двигунах: – Київ: Наук, думка, 1989.- 152 с.  e-mail:  popovich1955@ukr.net

zsvСторінка викладача

Зайченко Стефан Володимирович, доцент, д.т.н., закінчив у 1997 році Київський інженерно-будівельний інститут(КИСИ). Основні напрямки наукової діяльності: Контактна взаємодія робочих органів бетоноформуючих агрегатів з оброблюваним середовищем,  формування геотехнічних властивостей приконтурного шару і обробки тунелів, технологія обробки конструкційних матеріалів. E-mail: zstefv@gmail.com

mov

Сторінка викладача

Мейта Олександр Вячеславович – канд. техн. наук, доцент, закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” в 2001 р. Напрям наукової діяльності – електропостачання промислових підприємств. Автор 7 наукових та методичних праць , 2-х патентів на винаходи; E-mail: meyta@meta.ua

giv

Сторінка викладача

Головань Іван Васильович – к. т. н.аук, проф. кафедри. В 1978 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Електричні машини”. Основний напрямок наукової діяльності – електричні машини змінного струму, генеруючі системи для автономної енергетики та системи їх керування.  E-mail: golovan_77@ukr.net,  mlins@ied.org.ua

WK7U5867 copy (1)

Сторінка викладача

Осадчук Микола Павлович – асистент кафедри. В 2012 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”.  E-mail: 13717421@ukr.net