Posted on

САПР електромеханічних систем та комплексів

Основні розділи та теми конспекту лекцій:

Основні визначення, види проектування. Мета створення САПР. САПР, які використовуються у світі. САПР в складі CALS – технологій. Загальносистемні принципи САПР. Стадії створення САПР. Види забезпечення САПР.

Використання CAD, САМ та САЕ в розробці та виробництві продукту. Використання САПР в життєвому циклі продукту.

Апаратне забезпечення. Представлення графічної інформації на ЕОМ. Основні види графічної інформації.

Вимоги до інформаційного забезпечення САПР. Автоматизовані інформаційні системи. Банки даних та інформаційно-пошукові системи, форми організації даних.

Методи опору матеріалів та будівельної механіки. Чисельні методи розрахунку напруженого стану конструкції. Класифікація розрахунків.

Основна термінологія, позначення та визначення методу скінченних елементів. Етапи практичної реалізації методу скінченних елементів. Апроксимація вихідних елементів

Основні техніко-економічні параметри. Критерії розвитку технічних об’єктів. Оптимізація технічних рішень. Концепція прийняття рішень

Процеси швидкого прототипування та виготовлення. Тужавіння на твердій основі. Тривимірний друк. Лазерне спікання. Ламінування. Інші методи прототипуванння.

Компоненти віртуальної інженерії. Цифрова імітація. Віртуальний завод. Апаратура віртуального заводу. Програмні продукти віртуальної інженерії.