Posted on

Робоча програма кредитного модуля “Гідромеханіка та стаціонарні установки” (ОБ, ОС)

Розділ 1. Гідромеханіка

Тема 1.1.Вступ до предмету, загальні відомості про рідину

Тема 1.2.  Гідростатика та кінематика рідини

Тема 1.3. Основи гідродинаміки

Тема 1.4. Режими руху рідини

Розділ 2. Основи теорії турбомашин

Тема 2.1. Основні розміри та елементи конструкції турбомашин

Тема 2.2. Характеристики турбомашин та робота турбомашин на зовнішню мережу.

Розділ 3. Вентиляторні установки

Тема 3.1. Загальні відомості про вентиляторні установки

Тема 3.2. Регулювання режимів роботи вентиляторів

Тема 3.3. Проектування і експлуатація вентиляторних установок

Розділ 4. Насосні установки

Тема 4.1. Загальні відомості про насосні установки

Тема 4.2. Поршневі, гвинтові, струминні насоси, ерліфти

Тема 4.3. Регулювання режимів роботи насосів

Тема 4.4. Проектування і експлуатація насосних установок

Розділ 5. Пневматичні установки

Тема 5.1. Загальні відомості про пневматичні установки

Тема 5.2. Регулювання режимів роботи компресорів

Тема 5.3. Проектування і експлуатація пневматичних установок