Posted on

Робоча програма кредитного модуля «Гідравліка та гідропривод» (ОА)

Розділ 1. Основи теорії гідравліки, характеристики властивостей рідин

Тема 1.1.Вступ до предмету, загальні відомості про рідину

Тема 1.2.  Гідростатика та кінематика рідини

Тема 1.3. Основи гідродинаміки

Тема 1.4. Режими руху рідини

Розділ 2. Гідроприводи, їх елементи. Класифікація основних елементів гідроприводів, їх характеристики

Тема 2.1. Загальні відомості про гідропривод. Елементи гідроприводу

Тема 2.2. Об’ємний гідропривод