Posted on

Робоча програма кредитного модуля «Гідравліка та гідропневмопривод» (ОМ)

Розділ 1. Основи теорії гідравліки, характеристики властивостей рідин

Тема 1.1.Вступ до предмету, загальні відомості про рідину

Тема 1.2.  Гідростатика

Тема 1.3. Кінематика рідини

Тема 1.4. Основи гідродинаміки

Тема 1.5. Режими руху рідини

Тема 1.6. Рух рідини в трубопроводах та відкритих руслах

Розділ 2. Гідроприводи, їх елементи. Класифікація основних елементів гідроприводів, їх характеристики

Тема 2.1. Загальні відомості про гідропривод

Тема 2.2. Об’ємні насоси та гідродвигуни

Тема 2.3. Об’ємний гідропривод

Тема 2.4. Пневмопривод.