Posted on

РОБОЧА ПРОГРАМА Кредитний модуль Комп’ютерна графіка

Розділ 1.Вступ до комп’ютерноїграфіки.
Тема 1.1. Апаратне та програмнезабезпечення. Призначення пакету AutoCad та йогоможливостi. Призначенняфайлiв, якiвходятьдо каталогу ACAD. Графiчний редактор AutoCad.
Тема 1.2.Виведення тексту. Одиницiвимiру. Лiмiти. Змiна виду. Сiтка. Кроковаприв’язка. Режим ОРТО. Введенняточок. Встановленнягарнітури та виведення тексту.

Розділ 2.Команди, щоописуютьвластивостіоб’єктів та побудоваграфічнихпримітивів

Тема 2.1.Команди, щоописуютьвластивостіоб’єктів та побудовагеометричнихпримітивів.
Тема 2.2 Побудовагеометричнихпримітивів.

Розділ 3.Командиредагуваннякреслень
Тема 3.1. Варіантивиборуоб’єктів. Перенесенняоб’єктiв. Копiюванняоб’єктiв. Знищенняоб’єктiв. Поділоб’єкту на частини. Поворотоб’єкту. Видаленнячастиниоб’єкту. Зеркальневідображенняоб’єкту. Можливостіпобудовиспряжень в AutoCAD. Масиви об’єктів. Подовження об’єкту. Розблокування об’єктів. Стискання об’єктів. Масштабування об’єктів. Фаска. Редагування поліліній.
Розділ 4. Нанесення розмірів, штриховка та блоки

Тема 4.1.Створення нового та редагування існуючого стилю простановки розмірів. Простановка розмірів.
Тема 4.2.Типи та види штриховки. Градієнтна заливка.
Тема 4.3. Створення блоку. Вставка блоку. Вставка масивублоків.

Розділ 6. 3-Dзображення

Тема 6.1. Створення системи координат користувача. Видавлювання 3-Dзображення. Використання бітових операцій для побудови 3-Dзображення. Побудова ортогональних проекцій. Тонування.
Тема 6.2. Побудова 3-Dзображення методом повороту. Побудова 3-Dзображення на основі стандартних елементів.

Розділ 7. Додаткові можливості AutoCAD.

Тема 7.1. Розробка скріптів та слайдів методами AutoCAD
Тема 7.2.Команди: площі, периметру. Калькулятор. Довідка AutoCad.