Posted on

РОБОЧА ПРОГРАМА Кредитний модуль Інформаційні системи розв’язку прикладних задач

Розділ 1.Вступ до предмету.
Тема 1.1. Огляд інформаційних систем розв’язку прикладних задач

Розділ 2.Табличний редактор MicrosoftExcel.
Тема 2.1. Проведення розрахунків в табличному редакторі MicrosoftExcel.
Тема 2.2. Графіки та діаграми.
Тема 2.3. Бази даних

Розділ 3.MathCAD

Тема 3.1.Математичний редактор MathCAD. Обчислення.
Тема 3.2. Двовимірна та тривимірна графіка. Анімація.
Тема 3.3. Програмування в MathCAD.

Розділ 4.MatLab

Тема 4.1. Середовище MatLab. Керуючікоманди та функції. Команди керування змінними та робочим простором. Математичні функції. Операції з матрицями. Графічне відображення результатів.
Тема 4.2.Математичний пакет обробки даних Simulink.
Тема 4.3. Програмування в MatLab

Розділ 5.Web – дизайн
Тема 5.1.Введення в HTML.
Тема 5.2. Каскадні таблиці стилів (CSS).