Posted on

Проектування мехатронних систем метрополітенів і міських підземних споруд

Основні розділи та теми конспекту лекцій:

Тема 1. Вступ в промислову мехатроніку. Поняття «промислова мехатроніка. Механізація. Автоматика. Автоматизація. Електротехніка. Інформатика. Кібернетика.

Тема 2. Структурні схеми управління модулями руху і робочими машинами. Безперервна (аналогова) система и система с розподіленими параметрами (дискретна система). Управління приводом з аналоговим зворотним зв’язком і ПЛК. Управління приводом з дискретним зворотнім зв’язком і з використанням програмних засобів.

Тема 3. Узагальнена схема робочої машини на базі мехатронних модулів руху.

Тема 4. Особливості проектування механічних компонентів. Рівні інтеграції мехатронних систем. Управління та інтелектуалізація мехатронних систем. Рівень і ступінь інтелектуалізації мехатронних систем.

Тема 5. Сучасні тенденції розвитку промислової мехатроніки. Сучасний стан розвитку мехатроніки. Конструкторсько-технологічні складнощі розвитку. Розвиток напрямку з урахуванням інтернаціоналізації ринку науково-технічної продукції.

Тема 6. Пристрої та засоби мехатроніки в умовах міських підземних споруд. Робота приладів та особливість їх конструкції в умовах підземних виробок, типи приладів для збору інформації та автоматизованого керування в уовах міських підземних споруд.