Практика

Мета переддипломної практики – зібрати матеріал, необхідний для підготовки дисертаційної роботи, вирішити принципові проектно-конструкторські питання з усіх розділів магістерської роботи, підготуватись до самостійної роботи на посаді наукового співробітника, інженера та ін.; поглибити та закріпити теоретичні знання, набути досвіду організаторської роботи в колективі.

Задачі практики – вивчення правил експлуатації та конструкції електромеханічного обладнання, яке експлуатується на геотехнічних виробництвах, найповніших досягнень науки і техніки, порядку їх впровадження, питань економіки, планування та управління виробництвом; організації проектно-конструкторської роботи, порядку розробки, проходження та затвердження проектної технічної та конструкторської документації; набуття практичних навичок з проектування та модернізації машин та електромеханічного обладнання; ознайомлення з питаннями організації науково-дослідної роботи, патентознавства та винахідницької діяльності на підприємствах; збір матеріалів для магістерської дисертації; узагальнення, закріплення та поглиблення знань із спеціальних дисциплін.

Документи:

Звіт практика магістри EMOEV

Направлення

Робоча_програма_,бак_маг_проф

Робоча_програма_маг_наук

Щоденник практики 2020