Положення про структурний підрозділ

Кафедра – основний навчально-науковий підрозділ університету. Діяльність
кафедри підпорядкована головному завданню – підготовці бакалаврів, магістрів та
аспірантів, а також спеціалістів вищої кваліфікації за принципом єдності навчальної,
наукової та виховної роботи.
Кафедра входить до складу Інституту Енергозбереження та
Енергоменеджменту (ІЕЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Вся діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського та його підрозділів підпорядкована
забезпеченню максимальних можливостей для ефективної роботи кафедр.
Навчальна діяльність кафедри забезпечується бюджетом і фондами
університету та інституту.
Кафедра має право на прийняття самостійних рішень, які не протирічать
діючому законодавству, «Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського» та «Положенню про
ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського».

ПОЛОЖЕННЯ
про кафедру

Електромеханічного обладнання енергоємних

виробництв