Освітні програми

Освітні програми

Випускники спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв» можуть гнучко адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти творчий підхід, ініціативу, вирішувати задачі в професійній діяльності на основі аналізу й синтезу, використовувати у професійній діяльності базові знання з фундаментальних наук,  комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, застосовувати стандартні методи та удосконалювати їх для розрахунку та проектування схем електротехнічних та електромеханічних систем, пристроїв, комплексів та устаткування, традиційної та відновлюваної енергетики з використанням сучасних інформаційних технологій та програмних середовищ, проводити патентні дослідження з метою забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень і їхньої патентоспроможності з визначенням показників технічного рівня проектованих схем мехатронних, електротехнічних та електромеханічних систем, пристроїв, комплексів та устаткування, проводити сертифікацію та експертизу об’єктів електротехніки та електромеханіки.

Освiтня_програма_бакалавр_141_03_05_2018

Освiтня_програма_магiстр_наук_141_10_04_2018

Освiтня_програма_магiстр_проф_141_28_03_2018

Освітня наукова програма третього рівня