Освітні програми

Освітні програми

Випускники спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми « Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів » можуть гнучко адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти творчий підхід, ініціативу, вирішувати задачі в професійній діяльності на основі аналізу й синтезу, використовувати у професійній діяльності базові знання з фундаментальних наук,  комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, застосовувати стандартні методи та удосконалювати їх для розрахунку та проектування схем електротехнічних та електромеханічних систем, пристроїв, комплексів та устаткування, традиційної та відновлюваної енергетики з використанням сучасних інформаційних технологій та програмних середовищ, проводити патентні дослідження з метою забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень і їхньої патентоспроможності з визначенням показників технічного рівня проектованих схем мехатронних, електротехнічних та електромеханічних систем, пристроїв, комплексів та устаткування, проводити сертифікацію та експертизу об’єктів електротехніки та електромеханіки.

Освітні програми розміщені на сайті для загального обговорення.

Освiтня_програма_бакалавр_141_2020_ЕМОЕВ

Освiтня_програма_магiстр_наук_141_Інжиніринг

Освітня_програма_магістр_проф_141_Інжиніринг

Освітня наукова програма третього рівня