Posted on

Насосні, вентиляторні та пневматичні установки

ВИХІДНІ ДАНІ

КП-НВПУ

 

РОБОЧА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Насосні, вентиляторні та пневматичні установки

 

Розділ 1. Основи теорії лопатних машин, кінематика потоку рідин

Тема 1.1. Загальні відомості про турбомашини для переміщення рідини

Тема 1.2. Кінематика потоку рідини в робочому колесі турбомашини

Тема 1.3. Основне енергетичне рівняння турбомашин

Розділ 2. Теоретична та дійсна характеристики турбомашин, теоретичні основи їх регулювання

Тема 2.1. Теоретична та дійсна характеристики турбомашин

Тема 2.2. Область застосування робочих коліс різних типів

Тема 2.3. Зовнішня мережа та робочий режим турбоустановки

Тема 2.4. Теоретичні основи регулювання турбоустановок

Розділ 3.  Технологічні схеми насосних, вентиляторних та компресорних установок,                          способи регулювання

Тема 3.1. Технологічні схеми насосних установок та способи їх регулювання

Тема 3.2. Технологічні схеми вентиляторних установок та способи їх  регулювання

Тема 3.3.Технологічні схеми компресорних установок та способи їх    регулювання

Розділ 4.  Особливості експлуатації установок, їх електропривод і автоматизація

Тема 4.1. Особливості експлуатації турбоустановок та попередження їх можливих аварійних режимів

Тема 4.2. Вибір електропривода турбоустановок та системи їх автоматизації