Posted on

Методичні вказівки з програмування 1 курс

Метод_вказівки_ОТ_П

Метод_вказівки_ОТ_П

Метод_вказівки_ОТ_П

РОБОЧА ПРОГРАМА
Дисципліни
Обчислювальнатехніка та програмування
Вступ.
Основні визначення. Історія розвитку обчислювальної техніки та програмування. Принцип фон Неймана. Основні типи програм.

Розділ1.Основніматематичні поняттяобчислювальноїтехніки
Тема 1.1.Позиційні та непозиційні системи числення. Основна формула представлення числа. Переведення чисел з однієї системи числення в іншу.
Тема 1.2. Булеві змінні, таблиці істинності. Основні операції та закони алгебри логіки.

Розділ 2. Структура персонального комп’ютера
Тема 2.1. Основні блоки ПК. Системний блок. Магістрально-модульний принцип побудови ПК. Зовнішнінакопичувачі, принцип дії. Класифікаціятипівпам’яті. Клавіатура, групиклавіш. Монітор, принцип дії. Принтери, класифікація, принцип дії. Допоміжніпристрої.

Розділ 3.Операційна система WINDOWS7 (10)
Тема 3.1. Операційна система WINDOWSїїпризначення та складові. Файлова система WINDOWS 7 (10). Порівняльна характеристика операційних систем. Стандартні додатки системиWINDOWS7 (10). Сучасні методи розробки операційних систем.

Розділ 4.Основиалгоритмізації
Тема 4.1. Поняття алгоритма. Властивості алгоритма. Блок-схема алгоритма. Псевдокод. Алгоритмічнийзапис задач.

Розділ 5. Основіпоняттяпрограмування
Тема 5.1. Оглядалгоритмічнихмовпрограмування. Етапирозв’язку задач на ПК. Поняттяпрограми. Інтегрованісередовищапрограмування. Транслятор, компілятор, інтерпретатор.

Розділ 6. Мова С# в середовищіVisualStudio
Тема 6.1. ІнтегрованаоболонкаVisualStudio. Основніопції головного меню та основні компонентиоболонкиVisualStudio. Редактор VisualStudioC#.
Тема 6.2. Лексика мови С#.
Тема 6.3. Операції мови С#.
Тема 6.4. Операторикеруванняобчислювальнимпроцесом.
Тема 6.5. Масиви.
Тема 6.6. Методи.
Тема 6.7. Рядкисимволів.
Тема 6.8. Обробка файлів в мові С#.
Тема 6.9. Класи.

Розділ 7. Програмнізасобиобчислювальної математики
Тема 7.1. Що таке обчислювальна математика. Чисельні методи та їх особливості, класифікація.
Тема 7.2. Чисельні методи розв’язування систем лінійних рівнянь.
Тема 7.3.Розв’язок визначених інтегралів за формулами: прямокутника, трапеції, Симпсона.