Posted on

Методи та засоби вимірювання фізичних величин

Тартаковський Д.Ф., Ястребов А.С. Метрологія, стандартизація і технічні засоби вимірювань

У підручнику розглянуто основи метрології, методи і засоби вимірювань електричних і неелектричних величин, основи стандартизації. Матеріал представлений з урахуванням сучасних досягнень і тенденцій розвитку теорії ізмереіій і вимірювальної техніки. Виклад базується на чинній нормативно-технічної документації та рекомендаціях міжнародних організацій в галузі метрології, вимірювальної техніки і стандартизації в обсязі, необхідному для кваліфікованого вирішення проблеми метрологічного забезпечення виробництва, конструювання та технології радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів
Для студентів радіотехнічних, електротехнічних, автоматики і обчислювальної техніки, електронних напрямів та спеціальностей. Може бути корисний студентам інших спеціальностей вузів, а також студентам технікумів, інженерно-технічним працівникам і аспірантам.