Posted on

Машини та обладнання геотехнічних виробництв.

Вступ. Вступ до предмету. Мета i задачі дисципліни “Машини та обладнання геотехнічних виробництв”. Коротка історична довідка. Основні терміни i визначення.

Тема 1. Основні характеристики технологічного середовища функціонування машин та обладнання геотехнічного виробництва. Поняття енергоємних виробництв та енергозбереження. Структурний  склад  засобів  механізації  енергоємних виробництв. Фізико-механічні   властивості   гірських  порід,  як об’єктів руйнування.

Тема 2. Елементи теорії руйнування гірських порід, способи руйнування, види та схеми різання. Способи руйнування гірських порід. Навантаження на робочому інструменті гірничих машин. Основні види різання. Класифікація видів різання за Л.І.Бароном. Енергоємність процесу різання та вплив на силу різання геометричних параметрів різця.  Визначення  сили  різання і подачі на виконавчих органах добувних комбайнів. Визначення сили різання порід різцевим інструментом. Шарошковий метод руйнування корисних копалин і порід.

Тема 3. Бурильне обладнання, принципи дії, характеристики. Бурильні машини. Основні схеми буріння. Відбійні та бурильні молотки. Бурильні машини обертальної дії. Бурильні машини ударно-обертальної і обертально-ударної дії. Пристрої  установки  та  подачі бурильного обладнання. Податчики.

Тема 4. Комплекси гірничого обладнання, типи, схеми, елементи конструкції. Ковшові навантажувальні машини. Навантажувальні машини безперервної дії. Грейферні навантажувачі та скреперне обладнання. Машини і обладнання для кріплення гірських виробок. Виконавчі органи очисних комплексів.