Гуртки наукового спрямування

Гурток  ГЕОТРОН

Робота гуртка ГЕОТРОН побудована на базі об’єднання відомостей з ряду різнорідних і відокремлених областей науки і техніки: геотронних систем, механіки, електротехніки, електромеханіки, мікроелектроніки, інформаційних технологій, силової електроніки та інших науково-технічних дисциплін.

Основною метою створення ГЕОТРОН, як наукового гуртка є розробка принципово нових функціональних вузлів, блоків і модулів, що реалізують нові функції, які використовуються як основа для рухливих інтелектуальних машин і систем у різних сферах діяльності людини. У зв’язку з цим, предметом гуртка ГЕОТРОН стають різноманітні процеси створення систем і машин, здатних для рішення важливих наукових проблем у таких галузях, як електромеханіка, енергетика, електротехніки, ресурсозбереженні і геотехніки.

Head: Ph.D., prof. Zaichenko SV (zstefv@gmail.com, +380671653748)

Alternates:

stud. Gr. OZ-62m Kulish RO (qulisch@gmail.com, +380661321379)
Students of 10, 11 classes and students of specialty OM are invited to the club.

Contact information in a.520 22 building NTUU KPI.

tel. 204-82-27

60589135_2099316500361195_7941584982038806528_n60925369_434503334011989_156321515195858944_n

 

IMG_20180212_153235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурток «Електромеханічні та мехатронні системи»

Гурток «Електромеханічні та мехатронні системи» наукового спрямування (далі – Гурток) – це добровільне об’єднання здобувачів вищої освіти й  працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, поєднане спільним інтересом для наукової діяльності у сфері енергозберігаючих електромеханічних та мехатронних систем.

 • Гурток наукового спрямування створюється з метою:
 • Сприяння покращенню іміджу КПІ ім. Ігоря Сікорського як наукової установи.
 • Проведення спільних із кафедрами, науковими й науково-дослідними установами наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок, тощо.
 • Здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення й впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.
 • Забезпечення сприятливих умов для розвитку й організації культурного дозвілля, фізичного виховання студентів, їх інтелектуального розвитку в  студентському середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Популяризації наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема, серед молодших курсів, до наукової й інноваційної діяльності.
 • Підготовки студентської молоді до самостійної інженерної роботи.
 • Організації й проведення в університеті наукових конкурсів, публічних лекцій, наукових читань, семінарів, олімпіад, фестивалів, виставок із залученням студентів, викладачів і працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Сприяння участі студентів у міжнародних і всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із природничих, технічних, гуманітарних наук, у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, змаганнях, конкурсах.
 • Поглибленого вивчення студентами обраної дисципліни.
 • Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів.
 • Представлення публікацій у збірках, які індексуються наукометричними базами даних.
  • Гурток наукового спрямування виконує такі завдання:
 • Підготовка й участь студентів у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо.
 • Підготовка й участь у конференціях, які індексуються наукометричними базами даних.
 • Підготовка й опублікування у фахових виданнях категорій А і Б та виданнях, що індексуються наукометричними базами даних і Scopus.
 • Оформлення й отримання патентів на винаходи.

План роботи гуртка «Електромеханічні та мехатронні системи»

план роботи_ЕМС

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГУРТОК «Електромеханічні та мехатронні системи» НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ

 В КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Електромеханічні та мехатронні системи – оновлено