Posted on

Конспект лекцій з курсу “Гідравліка та гідропривод”

Гідравліка та гідропривод [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка (спеціалізація «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів») / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. А. В. Ворфоломеєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 2.97 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 178 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22838

Lectures-on-hydraulics-2017