Posted on

Конспект лекцій з курсу “Фізичні методи очищення рідин”

Фізичні методи очищення рідин [Електронний ресурс]: конспект лекцій / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О.М. Терентьєв, А.В. Ворфоломеєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,06 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 162 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20149

Конспект ФМОР – 2017