Posted on

КОМПЛЕКС ІМПЛОЗІЙНО-ХВИЛЬОВОЇ ДІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ

Представлено комплекс імлозійно-хвильової дії для підвищення продуктивності видобутку вуглеводнів, який синтезований на основі застосування процесу імплозії. Комплекс генерує хвильовий процес з одночасним відкачуванням флюїду із свердловини. Подібний вплив на пластову систему дозволяє збільшити проникність колектора та збільшити її продуктивність. Метою роботи є обґрунтування структури та параметрів елементів комплексу імплозійно-хвильової дії на колектор пластової системи нафтової свердловини для утворення в ній системи мікротріщин, збільшення гідропровідності, та очищення зони фільтрації колектора нафтової свердловини від кольматантів. На основі представлених розрахункових схем комплексу виконано розрахунки та обґрунтовано його раціональні параметри. В результаті отримано залежності коефіцієнту інжекції від зміни геометричних параметрів струминного насосу. Визначено значення підвищення тиску в привибійній зоні за рахунок явища імплозії.

Ключові слова: нафтова свердловина, імплозія, проникність колектора, коефіцієнт інжекції.

Скачати статтю