ІІІ рівень (PhD)

Освітня програма “Електроенергетика,  електротехніка та електромеханіка”

– доктора філософії

 

Курс Назва освітнього компонента Кількість кредитів Силабус (файл)
2 Моніторинг технічних ризиків 3
Методи та засоби вимірювання фізичних величин 3  Завантажити