ІІ рівень (Магістр Професійник)

Освітня програма “Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів ” – магістри професійні

 

Курс Назва освітнього компонента Кількість кредитів Силабус (файл)
1 Системи автоматизованого проектування електромеханічних систем та комплексів 4
Надійность електротехнічних та мехатронних систем 4  Заватажити
Віртуальні прилади інженерних досліджень 4
Освітній компонент 2 Ф-Каталогу
Теоретичні і практичні аспекти ведення наукової роботи 4  Заватажити
План керування ризиками енергоємних виробництв 4
Технічні ризики 4
Освітній компонент 3 Ф-Каталогу
Адаптивні комплекси електромеханічних та мехатронних систем 5
Технологічні комплекси адаптивних мехатронних  систем 5
Енергозберігаючі інтелектуальні машини та обладнання електромеханічних та мехатронних систем 5
Освітній компонент 4 Ф-Каталогу
Системи технічного діагностування електротехнічних комплексів 4  Завантажити
Засоби і методи визначення технічного стану енергетичного обладнання 4  Завантажити
Системи, технології и організація технічного обслуговування електротехнічних комплексів 4

«Навчальні компоненти»

ІІ рівень (Магістр професійник)

II рівень (Магістр професійник)

  1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

Назва освітньої компоненти
Інтелектуальна власність та патентознавство
Основи інженерії та технології сталого розвитку
Практичний курс іншомовного ділового спілкування
Менеджмент стартап – проектів

1.2. Цикл професійної підготовки

Назва освітньої компоненти
Інжиніринг електротехнічних та мехатронних систем
Завантажити
Інтелектуальні системи прийняття рішень
Завантажити
Системи автоматизованого проектування електромеханічних систем та комплексів
Надійность електротехнічних та мехатронних систем  Заватажити
Комп’ютерне управління технологічними процесами, експериментом, обладнанням  Завантажити
Віртуальні прилади інженерних досліджень

Дослідницький (науковий) компонент

Назва освітньої компоненти
Наукова робота за темою магістерської дисертації
Практика
Виконання магістерської дисертації

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

2.1. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального Каталогів)

Назва освітньої компоненти
Освітній компонент 1 Ф-Каталогу Завантажити
Завантажити
Освітній компонент 2 Ф-Каталогу
Освітній компонент 3 Ф-Каталогу
Освітній компонент 4 Ф-Каталогу
Завантажити
Завантажити
Освітній компонент 5 Ф-Каталогу