ІІ рівень (Магістр Науковець)

Освітня програма “Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів ” – магістри наукові

 

Курс Назва освітнього компонента Кількість кредитів Силабус (файл)
1 Системи автоматизованого проектування електромеханічних систем та комплексів 4
Надійность електротехнічних та мехатронних систем 4  Заватажити
Віртуальні прилади інженерних досліджень 4
Освітній компонент 2 Ф-Каталогу
Теоретичні і практичні аспекти ведення наукової роботи 4
План керування ризиками енергоємних виробництв 4
Технічні ризики 4
Освітній компонент 3 Ф-Каталогу
Адаптивні комплекси електромеханічних та мехатронних систем 5
Технологічні комплекси адаптивних мехатронних  систем 5
Енергозберігаючі інтелектуальні машини та обладнання електромеханічних та мехатронних систем 5
Освітній компонент 4 Ф-Каталогу
Системи технічного діагностування електротехнічних комплексів 4   Завантажити
Засоби і методи визначення технічного стану енергетичного обладнання 4  Завантажити
Системи, технології и організація технічного обслуговування електротехнічних комплексів 4

 

Освітня програма “Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв ” – магістри наукові (набір на освітню програму припинено з 2021 року)

 

Курс Назва освітнього компонента Кількість кредитів Силабус (файл)
2 Статистичне моделювання електромеханічних систем 6
Системи автоматизованого проектування електромеханічних систем та комплексів 4
Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістреської дисертації 3,5
Методологія міжнародного обміну науковою інформацією 4
Транспорт та зберігання енергоресурсів 5  Завантажити

 

«Навчальні компоненти»

ІІ рівень (Магістр Науковець)

1 курс

2 курс

II рівень (Магістр науковець)

  1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

Назва освітньої компоненти
Інтелектуальна власність та патентознавство
Основи інженерії та технології сталого розвитку
Практичний курс іншомовного наукового спілкування
Менеджмент стартап – проектів
Педагогіка вищої школи
Математичні методи оптимізації

1.2. Цикл професійної підготовки

Назва освітньої компоненти
Статистичне моделювання  електромеханічних систем
Інжиніринг електротехнічних та мехатронних систем Завантажити
Інтелектуальні системи прийняття рішень  Завантажити
Системи автоматизованого проектування електромеханічних систем та комплексів
Надійность електротехнічних та мехатронних систем  Завантажити
Комп’ютерне управління технологічними процесами, експериментом, обладнанням  Завантажити
Віртуальні прилади інженерних досліджень

Дослідницький (науковий) компонент

Назва освітньої компоненти
Наукова робота за темою магістерської дисертації
Науково-дослідна практика
Виконання магістерської дисертації
Нейронні мережі в управлінні електротехнічними комплексами Завантажити

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

2.1. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального Каталогів)

Назва освітньої компоненти
Освітній компонент 1 Ф-Каталогу  Завантажити
Завантажити
Освітній компонент 2 Ф-Каталогу
Освітній компонент 3 Ф-Каталогу
Освітній компонент 4 Ф-Каталогу
Освітній компонент 5 Ф-Каталогу
Завантажити
Завантажити
Освітній компонент 6 Ф-Каталогу
Освітній компонент 7 Ф-Каталогу