І рівень (Бакалавр)

 

На 2021-2022 н.р.

Освітня програма “Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів ” – бакалаври

 

Курс Назва освітнього компонента Кількість кредитів Силабус (файл)
1 Обчислювальна техніка та програмування-1.Алгоритми та іх реалізація 5  Завантажити
Обчислювальна техніка та програмування-2.Об’єктно-орієнтоване програмування 4,5  Завантажити
Комп’ютерна графіка 3,5 Завантажити 
2 Гідравліка та гідропневмопривод 4  Завантажити

 

Освітня програма “Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв ” – бакалаври (набір на освітню програму припинено з 2021 року)

 

Курс Назва освітнього компонента Кількість кредитів Силабус (файл)
3 Електричні мережі та системи 6
Мехатронні системи та обладнання енергоємних виробництв 7
Курсовий проект з мехатронних систем та обладнання енергоємних виробництв 1,5
Насосні, вентиляторні та пневматичні установки 5,5  Завантажити
Курсовий проект з насосних, вентиляторних та пнематичних установок 1,5
Транспортні та підйомні машини 7  Завантажити
Основи забезпечення якості 4
Методи синтезу мехатронних систем
4 Електрообладнання та електропостачання машин і установок енергоємних виробництв 3,5  Завантажити
Курсовий проект з електрообладнання та електропостачання машин і установок енергоємних виробництв 1,5   Завантажити
Математичне моделювання та ідентифікація електромеханічних систем 3
Транспортні та підйомні машини 4,5  Завантажити
Проектування елементів мехатронних систем нафтогазових виробництв 3
Ресурсоефективне та чисте виробництво нафтогазових виробництв 3  Завантажити
Мехатронне обладнання інтенсифікації нафтовидобутку 3,5
Технологія експлуатації нафтових родовищ 3,5

 

I рівень (Бакалавр)

1. Нормативні освітні компоненти.

1.1. Цикл загальної підготовки

Назва освітньої компоненти
Українська мова за професійним спрямуванням
Історія науки і техніки
Основи здорового способу життя
Іноземна мова
Охорона праці та цивільний захист
Правознавство
Вступ до філософії
Промислова екологія
Іноземна мова професійного спрямування
Вища математика
Загальна фізика
Обчислювальна технiка та програмування Завантажити
Інженерна графіка
Технічна механіка
Комп’ютерна графіка  Заватажити
Електротехнічні матеріали
Теоретичнi основи електротехнiки
Електричні машини
Електрична частина станцій та підстанцій
Електропривод
Електричні мережі та системи
Релейний захист та автоматизація енергосистем  Завантажити

1.2. Цикл професійної підготовки

Назва освітньої компоненти
Основи електромехатроніки
Основи цифрової  та аналогової схемотехніки
Автоматизований електропривод машин та установок
Курсовий проект з автоматизованого електропривода машин та установок
Теорія автоматичного керування електротехнічних комплексів та мехатронних систем Завантажити
Курсова робота з теорії автоматичного керування електротехнічних комплексів та мехатронних систем
Електрообладнання та електропостачання машин і установок електротехнічних комплексів  Завантажити
Курсова робота з електрообладнання та електропостачання машин і установок електротехнічних комплексів  Завантажити
Енерго – та ресурсоощадні установки/Насосні, вентиляторні та пневматичні установки Завантажити 
Курсова робота з енерго – та ресурсоощадних установок/Насосні, вентиляторні та пневматичні установки Завантажити 
Нелінійні задачі та ідентифікація електротехнічних та мехатронних комплексів
Курсовий проєкт з нелінійних задачі та ідентифікації електротехнічних та мехатронних комплексів
Транспортні системи електромеханічних комплексів/Транспортні та підйомні машини  Завантажити
Моделювання електротехнічних та мехатронних систем Завантажити
Цифрові та нелінійні системи керування електротехнічними комплексами Завантажити
Гідравліка та гідропневмопривод
Переддипломна практика
Дипломне проектування

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

2.1. Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)

Назва освітньої компоненти
Освітній компонент 1 з ЗУ-Каталогу
Освітній компонент 2 з ЗУ-Каталогу

2.2. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Каталогів)

Назва освітньої компоненти
Освітній компонент 1 Ф-Каталогу
Освітній компонент 2 Ф-Каталогу
Освітній компонент 3 Ф-Каталогу
Освітній компонент 4 Ф-Каталогу
Освітній компонент 5 Ф-Каталогу
Освітній компонент 6 Ф-Каталогу
Освітній компонент 7 Ф-Каталогу
Освітній компонент 8 Ф-Каталогу
Освітній компонент 9 Ф-Каталогу
Освітній компонент 10 Ф-Каталогу
Освітній компонент 11 Ф-Каталогу
Освітній компонент 12 Ф-Каталогу
Освітній компонент 13 Ф-Каталогу
Освітній компонент 14 Ф-Каталогу  Завантажити