Posted on

I науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ 21–22 листопада 2018 р

Шановні магістранти!

 Запрошуємо Вас до участі в роботі I науково-технічної конференції магістрантів ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів), яка відбудеться 21–22 листопада 2018 р. за адресою:

м. Київ, вул. Борщагівська 115, корп.22.

Метою конференції є

спілкування досвідчених і молодих дослідників – ­­ магістрантів – з питань перспективних розробок та наукових досягнень в енергетиці сталого розвитку, гірництві, екології, менеджменті.

 Програма конференції:

 21 – 22 листопада 2018 р.

14-00-17-00 – наукові доповіді магістрантів (за результатами дисертаційних досліджень) на секційних засіданнях кафедр ІЕЕ.

 Мови конференції:

– українська,

– англійська.

Секції конференції:

  Сталий розвиток енергетики:

  Енергетичний менеджмент та інжиніринг;

  Сучасні системи забезпечення електричною енергією;

  Інжиніринг та автоматизація електротехнічних комплексів;

  Мехатроніка енергоємних виробництв;

  Проблеми видобутку корисних копалин;

  Геотехнічне і міське підземне будівництво;

  Інженерна екологія та ресурсозбереження;

  Охорона праці, промислова та цивільна безпека.

Вимоги до доповіді: тривалість до 10 хвилин. Ілюстровані матеріали оформлюють як презентацію в програмі Power Point.

У термін до 15.11.2018 необхідно надіслати до оргкомітету конференції заявку на участь та текст статті для публікації на електронну пошту:

magconference@i.ua

Стаття має бути подана за одноосібним авторством магістранта та ретельно перевірена й підписана науковим керівником!

 Доповіді будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.