Posted on

ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОБОЙКОВОЇ УДАРНОЇ СИСТЕМИ В СЕРЕДОВИЩІ SOLIDWORKS SIMULATION

Наведено математичну модель двобойкової ударної системи, в якій один бойок є керованим, а інший некерованим, інерційним. Визначена умова ефективного використання такої ударної системи з точки зору найбільш повної передачі енергії деформації в породу. Метою роботи є визначення міцнісних характеристик ударних мас при генерації ними ударного навантаження в залежності від швидкості співудару та масово-геометричних показників за допомогою програмної оболонки SolidWorks Simulation. Отримані за допомогою моделювання деформації та механічні напруження в елементах ударної системи дозволяють зробити висновки щодо раціонального вибору швидкісних та масових параметрів ударної системи, підібрати матеріал бойків та значно скоротити матеріальні і часові витрати на моделювання і випробовування.

Ключові слова: удар, силова імпульсна система, SolidWorks Simulation, напруження, деформації.

Скачати:Стаття_2б_SW