Магістри

Випуск 2020

НАКАЗ 3199-с від 03.11.2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,освітня програма: Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
Група ОМ-91мп
1. Боряк Тарас Юрійович Гасник ударних імпульсів з забезпеченням раціональних характеристик процесу імпульсної обробки нафтової свердловини за умов Артюхівського нафтогазоконденсатного родовища д.т.н., проф. Сліденко В.М.
2. Жуковський Максим Олександрович Розробка та обгрунтування раціональнихпараметрів функціонування дворежимного струминного насосу для відновлення продуктивності нафтових свердловин за умов Юліївського нафтогазоконденсатного родовища к.т.н., доц. Лістовщик Л.К.
3. Мороз Ярослав Володимирович Розробка, визначення та обгрунтуванняраціональних параметрів функціонуваннязаглибного генератора вакуумної дії длявідновлення продуктивності нафтових

свердловин за умов Довбушанського нафтогазового родовища

к.т.н., доц. Лістовщик Л.К.
4. Долак Андрій Вячеславович Розробка та обгрунтування основнихпараметрів функціонування модернізованої роликоопори стрічкового конвеєру за умов Константинівський розрізу д.т.н., проф.Зайченко С.В.
5. Дувінг Максим Олексійович Розробка та обгрунтування основнихпараметрів функціонуваннямодернізованого скребкового конвеєру заумов Пінезевицького кар’єру к.т.н., доц.Мейта О.В.
6. Зубко Антон Валерійович Наногенератор з раціональнимихарактеристиками для підвищенняпродуктивності видобутку вуглеводнів заумов Леляківського нафтогазоконденсатного родовища д.т.н., проф. Шевчук С.П.
7. Касьяненко Микола Анатолійович Розробка, визначення та обгрунтуванняосновних шляхів модернізації шахтноїпідйомної установки за умов шахти «Переверзівська» к.т.н., доц.Мейта О.В.
8. Мирутенко Павло Петрович Розробка та обгрунтування параметрівпристрою для відкачування рідин глушіння із нафтогазових свердловини за виробничих умов Анастасіївського нафтогазоконденсатного родовища к.т.н., доц. Лістовщик Л.К.
9. Омельченко Олексій Олександрович Мультиплікатор тиску з раціональнимипараметрами мехатронною сисемоюкеруванням для гідравлічного екскаватора за виробничих умов кар’єру Мурунтау д.т.н., проф. Шевчук С.П.
10. Бут Вячеслав Олександрович Імпульсно-хвильовий генератор з раціональними характеристиками для підвищення дебіту нафтових свердловин за виробничих умов Малодівицького газонафтового родовища д.т.н., проф. Сліденко В.М.
11. Костюк Володимир Русланович Розробка та обгрунтування раціональних параметрів функціонування системи керування процесом імпульсної обробки нафтової свердловини Бугруватівського нафтового родовища к.т.н., доц. Лістовщик Л.К.
12. Пасницький Богдан Ігорович Розробка та обгрунтування параметрів генератора імпульсів для відновлення продуктивності свердловини за умов Перекопівського нафтогазоконденсатного родовища к.т.н., доц. Лістовщик Л.К.
13. Руденок Ігор Миколайович Розробка та визначення раціональних параметрів функціонування системи керування прохідницького щита для будівництва тунелів в умовах станції «Дорогожичі» Київського метрополітену к.т.н., доц.Городецький В.Г.

Анотації дисертацій і автореферати:

  1. Бут В.С.
  2. Костюк В.Р.
  3. Жуковський М.О.
  4. Мирутенко П.П.
  5. ПАСНИЦЬКИЙ Б І
  6. Омельченко О.О.
  7. Кустовська С.В.
  8. Руденок І.М.
  9. Боряк С.В.

 

Випуск 2019

Кафедра “Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв” пропонує затвердити теми та призначити керівників магістерських дисертаційних робіт наступним студентам (рішення кафедри протокол №15  від 11.06.2019р.):

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

освітня програма (спеціалізація): Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв

Накази на теми:

Подання на теми2019маг141.зима

Подання на теми2019маг141.зима.заочн

Подання на теми2019маг141.зима.заочн

Анотації дисертацій і автореферати:

1. Гасимова Сабухі Сахаваат огли

5. Мельничук Анастасія

6. Нечипоренко Владислав Анатолійович

7. Федотенко Ірина Миколаївна

8.  Притиченко Аліна

9. Перевозник Дмитро

10. Гасимов Сабухі Сахаваат огли

11. Бенжамин Аль-мех

12. Мальгін Олександр Ігорович

13. Момонов Віктор

14. Столярець Анатолій Юрійович.

IMG_20191218_161743 IMG_20191218_161548
IMG_20191218_161915 IMG_20191218_161441

 

Навчальна група ОМ-г61-2

 

                                                 (шифр)

№з/п Прізвище, ім’я,по батькові студента Теми дипломних проектів Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника
1 2 3 4
1. Білоусов Іван Сергійович Визначення та обгрунтування раціональних параметрів гідравлічного домкрата податчика прохідницького щита к.т.н., доц. Сліденко В.М
2. Боряк Тарас Юрійович Обгрунтування параметрів гасника ударних імпульсів при імпульсній обробці нафтової свердловини к.т.н., доц. Сліденко В.М
3. Жуковський Максим Олександрович Визначення раціональних параметрів функціонування дворежимного струминного насосу для відновлення продуктивності нафтових свердловин к.т.н., доц. Лістовщик Л.К.
4. Левчук Іван Мирославович Обгрунтування параметрів раціонального функціонування гасника коливань тиску за переміщенням к.т.н., доц. Сліденко В.М
5. Мельник Сергій Сергійович Обгрунтування параметрів вихрового генератора тиску для підвищення дебіту нафтової свердловини к.т.н., доц. Сліденко В.М
6. Мороз Ярослав Володимирович Визначення раціональних параметрів функціонування заглибного генератора вакуумної дії для відновлення продуктивності нафтових свердловин к.т.н., доц. Лістовщик Л.К.
7. Пелих Олександр Станіславович Визначення та обгрунтування умов раціонального використання гідромолота бутобоя в умовах гранітного кар’єру. к.т.н., доц. Сліденко В.М
8. Рябов Владислав Олегович Визначення раціональних умов функціонування генератора коливань тиску в гідроприводі прохідницького щита к.т.н., доц. Сліденко В.М
9. Штика Роман Вікторович Обгрунтування раціональних шляхів модернізації шахтної підйомної установки к.т.н., доц.Попович О.М.

 

Навчальна група __ОМ-п62__

                                                 (шифр)

1 2 3 4
1. Андрієнко Ганна Сергіївна Обгрунтування раціональних шляхів модернізації стрічкового конвеєру в умовах гранітного кар’єру к.т.н., доц. Мейта О.В.
2. Бойко Олег Валерійович Визначення раціональних умов функціонування антирезонансного гасника коливань гідромолота к.т.н., доц. Сліденко В.М
3. Долак Андрій Вячеславович Обгрунтування основних параметрів функціонування модернізованої роликоопори стрічкового конвеєру д.т.н., проф.Зайченко С.В.
4. Дувінг Максим Олексійович Обгрунтування основних параметрів функціонування модернізованого скребкового конвеєру к.т.н., доц. Мейта О.В.
5. Зубко Антон Валерійович Визначення умов раціонального функціонування наногенератора для підвищення продуктивності свердловин д.т.н., проф. Шевчук С.П.
6. Касьяненко Микола Анатолійович Визначення і обгрунтування основних шляхів модернізації шахтної підйомної установки к.т.н., доц. Мейта О.В.
7. Мирутенко Павло Петрович Обгрунтування параметрів пристрою для відкачування рідин глушіння із нафтогазових свердловини к.т.н., доц. Лістовщик Л.К.
8. Омельченко Олексій Олександрович Визначення основних параметрів функціонування мультиплікатора тиску гідравлічного екскаватора д.т.н., проф. Шевчук С.П.
9. Римар Максим Леонідович Визначення та обгрунтування основних параметрів функціонування машини дроблення в умовах кар’єру д.т.н., проф.Зайченко С.В.

 

 

Навчальна група ОМ-51

                                                 (шифр)

№з/п Прізвище, ім’я,по батькові студента Теми дипломних проектів Посада, вчені ступіньта звання, прізвищей ініціали керівника
1 Бут Вячеслав Олександрович Визначення основних параметрів функціонування імпульсно-хвильового генератора для підвищення дебіту нафтових свердловин к.т.н., доц. Сліденко В.М
2 Гарбарчук Назар Костянтинович Обгрунтування раціональних умов використання системи водовідливу з використанням низькопотенціальної енергії води к.т.н., доц.Попович О.М.
3 Гудзь Денис Олексійович Обгрунтування умов використання автономної вітроенергоустановки для насосної гідроакумулюючої станції к.т.н., доц.Попович О.М.
4 Дем`янова Олена Русланівна Огрунтування параметрів струминного насосу для відновлення продуктивності нафтової свердловини к.т.н., доц. Сліденко В.М
5 Костюк Володимир Русланович Обгрунтування раціональних параметрів функціонування системи керування процесом імпульсної обробки нафтової свердловини к.т.н., доц. Лістовщик Л.К.
6 Пасницький Богдан Ігорович Обгрунтування параметрів генератора імпульсів для відновлення продуктивності свердловини к.т.н., доц. Лістовщик Л.К.
7 Руденок Ігор Миколайович Визначення раціональних параметрів функціонування системи керування прохідницького щита для будівництва тунелів метрополітену к.т.н., доц.Городецький В.Г.

 

 

 

Навчальна група ОМ-з51

                                                 (шифр)

№з/п Прізвище, ім’я,по батькові студента Теми дипломних проектів Посада, вчені ступіньта звання, прізвищей ініціали керівника
1 Кустовська Світлана Вікторівна Обгрунтування основних параметрів мембранного активатора штангового насосу нафтової свердловини к.т.н., доц. Сліденко В.М
2 Дорошенко Вадим Володимирович Визначення раціональних параметрів функціонування конвеєрної установки в шахтних умовах К.т.н., доц.Мейта О.М.

 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,освітня програма (спеціалізація): Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
Група ОМ-71мп
   ПІБ аспіранта Тема Науковий керівник
КулішРоман Дмитрович Дослідження системи керування підйомної установки к.ф-м.н., доц.Городецький В.Г.
Лотонова Оксана Володимирівна Обгрунтування параметрів системи запобігання процесу відкладення парафінів на стінках нафтової свердловини к.т.н., доц.Лістовщик Л.К.
 Група ОМ-81

Анотації дисертацій:

Лотонова Оксана Володимирівна

 

№ п/п ПІБ студента ПІБ наукового керівника, посада Тематика досліджень
1 Алексій Костянтин Геннадійович к.т.н., ст.викладачВорфоломеєв А.В. Дослідження процесу адаптації струменевого цементування
2 Васькевич Олександр Петрович д.т.н., доц.Попович О.М. Дослідження функціонування заглибного відцентрового насосу з трансформаторною асинхронною ситемою
5 Мельничук Анастасія Ігорівна к.т.н., доц.Лістовщик Л.К. Дослідження процесу імплозії розробленого імплозійного пристрою, визначення раціональних параметрів.
6 Нечипоренко Владислав Анатолійович д.т.н., проф. Мазуренко Л.І. Дослідження функціонування магнітного редуктора в умовах використання його на бурових установках
7 Перевозник Дмитро Олександрович к.т.н., доц.Мейта О.В. Дослідження функціонування підстанції в умовах змінного потужного енергоспоживання
9 Притиченко Еліна Сергіївна д.т.н., проф.Зайченко С.В. Дослідження вібраційного впливу на породу під час проходки виробки прохідницьким щитом.
10 Столярець Анатолій Юрійович к.т.н., доц.Сліденко В.М. Дослідження процесу зміни центра мас робочого обладнання з використанням електромагнітних доводчиків. Визначення раціональних параметрів.
12 Шевчук Андрій Русланович д.т.н., доц.Попович О.М. Дослідження процесу акумулювання енергії з визначенням раціональних режимів роботи системи гідроакумулювання

1-й рік навчання – іноземці

№ п/п ПІБ студента ПІБ наукового керівника, посада Тематика досліджень
1 Emeh-Laz Chimnonso Benjamin к.т.н., ст.викладачВорфоломеєв А.В. “Modernization of Wind Generator by Decreasing its Vibration and Environmental Impacts”
2 Sabuhi Gasimova д.т.н., проф. Терентьєв О.М. Magnetic Ultrasonic Water Treatment System
3 Adjebi Aymen д.т.н., проф.Зайченко С.В. Development of engine diagnostic system when the starter rotates without fuel

Випуск 2018(2)

Накази на теми магістерських робіт:

магистры 2018_зима

магистры 2018_зима -заоч

Автореферати дисертацій

Соколенко Антон Сергійович 

автореферат– Борисюк Владислав Геннадійович

autoreferat – CИДОРУК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

ШОКАЛ Я.

Степаненко

Руденко В.Ю.

Вовчук_Дмитро_Ігорович

Квіщук_Антон_Вячеславович

Мартинюк Р.В. ОМ-з71мп

Випуск 2018

Теми та керівники магістерських дисертацій випускників

ЛИСЮК АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА

БОВКУН ДАНИЛО СЕРГІЙОВИЧ

МАТВІЄНКО ЛЮБОМИР ТІМУРОВИЧ

САВЧЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Ткаченко Олександр Сергійович

ПРОЧЕНКО ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Грабовська Ольга Анатоліївна

Випуск 2017

Гасленко Владислав Ігорович

Туровський Віталій Іванович

Магеровський Іван Тарасович

 Григоренко Макс

Випуск 2016

Індивідуальний план магістерської підготовки заповнюється магістрантами 5-го і 6-го курсу. Необхідно мати два екземпляри плану, один екземпляр знаходиться у студента, інший – у керівника.
Скачати бланк індивідуального плану: Ind_plan_magistra

Автореферати магістерських дисертацій:

Муравинець Наталія Володимирівна

Гаращенко Ганна Сергіївна

Янчіцька Яна Сергіївна

Носальська Ольга Євгеніївна

Лопатіна Дар’я Юріївна

Переверзєва Ганна Олександрівна

Кощук Ігор Сергійович

Курц Віктор Володимирович

Випуск 2015

Автореферат Мироненко  Магістерська Мироненко

ГНЕСЬ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Автореферат Гнесь

Сторожук

Avtoreferat_Yeroshova

Avtoreferat_Lafa

Avtoreferat_Sokolovskyi

Клименко

 Випуск 2009