Posted on

Вибір показників для оцінки ресурсоефективності підприємств

Ворфоломеєв А.В. Вибір показників для оцінки ресурсоефективності підприємств / А.В. Ворфоломеєв // Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку. Збірник наукових праць V Міжнародної науково-технічної та навчально-методичної конференції у місті Києві 17-19 квітня 2018 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – C. 122-123.

Тези

Posted on

Струменеве цементування як ресурсоефективний спосіб закріплення ґрунтів

Ворфоломеєв А.В. Cтруменеве цементування як ресурсоефективний спосіб закріплення ґрунтів / А.В. Ворфоломеєв, К.Г. Алексій // Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві: матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції 21‒22 березня 2018 р. ‒ Харків: ФОП Бровін О.В., 2018. – C. 6-7.

ТЕЗИ КОНФ 2018

Posted on

Презентация вращательной магнито-гидрокавитационной системы разрушения горных пород

Презентация вращательной магнито-гидрокавитационной системы разрушения горных пород. Разработка аспиранта Стрельцовой Инны Николаевны

Обертово-магнитогідрокавітаційне руйнування ГП

Posted on

Презентация системы взрыво-механической системы разрушения горных пород

Презентация системы взрыво-механической системы разрушения горных пород. Разработка аспиранта Гонтарь

Павла Анатолиевича

Взрыво-механическое разрушение ГП

Posted on

SUBRESONANT LOAD ENERGY REGULATION WHEN ELECTROTHERMAL ROCK FRACTURING

Terentiev. O. SUBRESONANT LOAD ENERGY REGULATION WHEN ELECTROTHERMAL ROCK FRACTURING [Text] / O. Terentiev, A. Kleshchov, HERALD of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series of Mining: Collection of scientific papers. – Kyiv: NTUU «KPI», – 2015.-Issue . 2 9 .- p. 10 – 18.

It is determined that inductive plasma flows energy regulation will reduce specific energy intensity o f crystalline structures fracture with the help o f n-component fracture system accommodation. Rock fracturing is considered at the level o f crystalline structures (femtolevel). Crystalline structure oscillations are caused by the presence o f internal and external factors. External factors are represented by changing the parameters o f inductive plasma flows: concentration; temperature; energy; exposure time o f crystalline structure. Opportunities stand it possible to determine the inductive plasma physical parameters impact on crystalline structure of
the samples, which were prepared for experimental tests. For the first time the mathematical model of plasma flow energy is introduced which differs from the existing ones with the fact that it links discharge circuit inductance and current o f the electrothermal rock fracturing plant with the characteristics of its operating tool – plasma flow. This allows to reduce specific energy intensity of crystalline structure fracturing by varying discharge circuit inductance and current when changing the structures parameters with the help o f switches system.
Keywords: inductive plasma; rock fracture; crystalline structure; subresonant flow; internal factors.

 

Posted on

Вплив анізотропії на модуль Юнга при ослабленні кристалічних структур потоками індуктивної плазми

Терентьєв О. М. Вплив анізотропії на модуль Юнга при ослабленні кристалічних структур потоками індуктивної плазми [Текст] / О. М. Терентьєв, А. Й. Клещов, Науковий журнал “Науково-технічна інформація”. – №4(66), – 2015, С. 49-52.

 

Запропоновано програмний модуль врахування анізотропії кристалічних структур при руйнуванні їх потоками індуктивної плазми. Визначено характер зміни модулю Юнга при ослабленні кристалічних структур системою руйнування індуктивною плазмою. Встановлено межі зміни модулю Юнга в анізотропному середовищі.

Posted on

КОМПЛЕКС ІМПЛОЗІЙНО-ХВИЛЬОВОЇ ДІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ

Представлено комплекс імлозійно-хвильової дії для підвищення продуктивності видобутку вуглеводнів, який синтезований на основі застосування процесу імплозії. Комплекс генерує хвильовий процес з одночасним відкачуванням флюїду із свердловини. Подібний вплив на пластову систему дозволяє збільшити проникність колектора та збільшити її продуктивність. Метою роботи є обґрунтування структури та параметрів елементів комплексу імплозійно-хвильової дії на колектор пластової системи нафтової свердловини для утворення в ній системи мікротріщин, збільшення гідропровідності, та очищення зони фільтрації колектора нафтової свердловини від кольматантів. На основі представлених розрахункових схем комплексу виконано розрахунки та обґрунтовано його раціональні параметри. В результаті отримано залежності коефіцієнту інжекції від зміни геометричних параметрів струминного насосу. Визначено значення підвищення тиску в привибійній зоні за рахунок явища імплозії.

Ключові слова: нафтова свердловина, імплозія, проникність колектора, коефіцієнт інжекції.

Скачати статтю

Posted on

ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОБОЙКОВОЇ УДАРНОЇ СИСТЕМИ В СЕРЕДОВИЩІ SOLIDWORKS SIMULATION

Наведено математичну модель двобойкової ударної системи, в якій один бойок є керованим, а інший некерованим, інерційним. Визначена умова ефективного використання такої ударної системи з точки зору найбільш повної передачі енергії деформації в породу. Метою роботи є визначення міцнісних характеристик ударних мас при генерації ними ударного навантаження в залежності від швидкості співудару та масово-геометричних показників за допомогою програмної оболонки SolidWorks Simulation. Отримані за допомогою моделювання деформації та механічні напруження в елементах ударної системи дозволяють зробити висновки щодо раціонального вибору швидкісних та масових параметрів ударної системи, підібрати матеріал бойків та значно скоротити матеріальні і часові витрати на моделювання і випробовування.

Ключові слова: удар, силова імпульсна система, SolidWorks Simulation, напруження, деформації.

Скачати:Стаття_2б_SW