Зайченко С.В.

Зайченко С.В.

об авторе
Posted on

Методи та засоби вимірювання фізичних величин

Методичні матеріали

Білет Залік 2_

Білет МКР 2_

Конспект

Методичка_ПР

РГР Приклад розрахунку

РГР_метод

Тартаковський Д.Ф., Ястребов А.С. Метрологія, стандартизація і технічні засоби вимірювань

У підручнику розглянуто основи метрології, методи і засоби вимірювань електричних і неелектричних величин, основи стандартизації. Матеріал представлений з урахуванням сучасних досягнень і тенденцій розвитку теорії ізмереіій і вимірювальної техніки. Виклад базується на чинній нормативно-технічної документації та рекомендаціях міжнародних організацій в галузі метрології, вимірювальної техніки і стандартизації в обсязі, необхідному для кваліфікованого вирішення проблеми метрологічного забезпечення виробництва, конструювання та технології радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів
Для студентів радіотехнічних, електротехнічних, автоматики і обчислювальної техніки, електронних напрямів та спеціальностей. Може бути корисний студентам інших спеціальностей вузів, а також студентам технікумів, інженерно-технічним працівникам і аспірантам.

Posted on

Підйомно-транспортні машини: Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин


Бондарєв В. С.
: підручник / В. С. Бондарєв, О. І. Дубинець, М. П. Колісник, С. В. Бондарєв, Ю. П. Горбатенко, В. Я. Барабанов. – К. : Вищ. шк., 2009. – 734 c. – Бібліогр.: с. 730-731. – укp.Розглянуто призначення, будову, принцип дії й особливості розрахунку підіймально-транспортувальних машин. Описано групи класифікації (режими роботи) кранових механізмів і кранів у цілому, запропоновано методи визначення їх продуктивності. Наведено приклади розрахунків вантажопідіймальних машин (мостових, консольних поворотних і пересувних кранів, кранових механізмів з електричним і гідравлічним приводами), підйомників (скіпової та клітьової підіймальних установок, пасажирського ліфта), транспортувальних машин (стрічкових, пластинчастого, скребкового, гвинтового, вібраційного конвеєрів, ківшових елеваторів, пневматичних і гідравлічних установок), ескалаторів з приводом у головній частині та з проміжним приводом.

Рассмотрены назначение, строение, принцип действия и особенности расчета подъемно-транспортировочных машин. Описаны группы классификации (режимы работы) крановых механизмов и кранов в целом, даны методы определения их продуктивности. Рассмотрены примеры расчетов грузоподъемных машин (мостовых, консольных поворотных и передвижных кранов, крановых механизмов с электрическим и гидравлическим приводами), подъемников (скоповой и клетевой подъемных установок, пассажирского лифта), транспортировочных машин (ленточных, пластинчатого, скребкового, винтового, вибрационного конвейеров, ковшевых элеваторов, пневматических и гидравлических установок), экскалаторов с приводом в главной части и с промежуточным приводом.

 

9-10-293

Posted on

Транспортирующие машины. Атлас конструкций

Транспортирующие машины. Атлас конструкций : учебное пособие для вузов / А. О. Спиваковский и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1969. – 115 с.

Транспортирующие машины.Атлас конструкций. (1)

 

Posted on

Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. (1991) Расчет и проектирование деталей машин

Киркач, Н. Ф. Расчет и проектирование деталей машин : учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Киркач, Р. А. Баласанян. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Основа, 1991. – 276 с. : ил., табл. ; 26 см. – Библиогр.: с. 273 (24 назв.). – Прил.: с. 249-272. – ISBN 5-11-001049-8 : 3.50 р

 

163181_69F66_kirkach_n_f_balasanyan_r_a_raschet_i_proektirovanie_detaley

 

Posted on

Петин, Виктор Александрович. Проекты с использованием контроллера Arduino / Виктор Петин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. – 398

Петин, Виктор Александрович.      Проекты с использованием контроллера Arduino / Виктор Петин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. – 398

У книзі розглянуті основні плати Arduino і плати розширення (Шілд), додають функціональність основній платі. Докладно описаний мова і середовище програмування Arduino IDE. Ретельно розібрані проекти з використанням контролерів сімейства Arduino. Це проекти в галузі робототехніки, створення погодних метеостанцій, “розумного будинку”, вендинга, телебачення, Інтернету, бездротового зв’язку (bluetooth, радіоуправління). Для всіх проектів представлені схеми і вихідний код. Також в роздачу включений вихідний код для пристроїв Android, використовуваних в проектах для зв’язку з контролерами Arduino. Також в роздачі вихідні коди програм проектів з книги, бібліотек, описи і специфікації електронних компонентів, схеми з книги в форматі spl7.

Ardunio_Addons

Петин В.А. – Проекты с использованием контроллера Arduino (Электроника) 2014

 

Posted on

Ветров, Юрий Александрович. Резание грунтов землеройными машинами [Текст] : научное издание / Ю. А. Ветров. – Москва : Машиностроение, 1971. – 357 с.

Ветров Ю.А.    Резание грунтов землеройными машинами [Текст] : научное издание / Ю. А. Ветров. – Москва : Машиностроение, 1971. – 357 с.

Ветров Ю.А

Posted on

Градиль, Василий Петрович. Справочник по Единой системе конструкторской документации [Текст] / В. П. Градиль, А. К. Моргун, Р. А. Егошин ; под ред. А. Ф. Раба. ­ 4­е изд., перераб. и доп. ­ Харьков : Прапор, 1988. ­ 254

Градиль, Василий Петрович. Справочник по Единой системе конструкторской документации [Текст] / В. П. Градиль, А. К. Моргун, Р. А. Егошин ; под ред. А. Ф. Раба. ­ 4­е изд., перераб. и доп. ­ Харьков : Прапор, 1988. ­ 254

В П Градиль – Справочник По Ескд

Вяткин, Г. П. Машиностроительное черчение [Текст] : учебник для вузов / Г.П. Вяткин, А.Н. Андреева, А.К. Болтухин и др.; Под ред. Г.П. Вяткина. ­ 2­е изд., перераб. и доп. ­ М. : Машиностроение, 1985. ­ 368с

Машиностроительное черчение.Под ред.Г.П.Вяткина.1985

Posted on

Анурьев, В. И. Справочник конструктора­машиностроителя [Текст] : справочное издание : в 3­х т. / В. И. Анурьев. Т. 1, 2, 3 / В. И. Анурьев. ­ 5­е изд., перераб. и доп. ­ Москва : Машиностроение, 1978. ­ 728 с

Анурьев, В. И. Справочник конструктора­машиностроителя [Текст] : справочное издание : в 3­х т. / В. И. Анурьев. Т. 1, 2, 3  / В. И. Анурьев. ­ 5­е изд., перераб. и доп. ­ Москва : Машиностроение, 1978. ­

Anuriev_Tom1

Anuriev_Tom2

Anuriev_Tom3