Зайченко С.В.

Зайченко С.В.

об авторе
Posted on

Стажування за проектом кредитної мобільності Еразмус+ у Стамбулському міському університеті

Стажування за проектом кредитної мобільності Еразмус+ у Стамбулському міському університеті

З 16 по 20 травня 2017 року викладач Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) проходив стажування за проектом кредитної мобільності Еразмус+ у

Стамбулському міському університеті

. Стажування було організовано у форматі “Training)”, тобто тижня підвищення кваліфікації працівників, і передбачало обмін досвідом турецьких колег із представниками університетів-партнерів з України і Казахтану. Презентаційні матеріали ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, що були представлені у Стамбулі, доступні за посиланням.

Згідно програми стажування учасниками обговорювалося широке коло питань, серед яких система освіти у Турції та її реформування, розроблення навчальних планів і програм відповідно до законодавчих та ринкових вимог, внутрішні й зовнішні інструменти гарантування якості університетської освіти, підготовка англомовних програм навчання, організація академічної мобільності студентів. Окремим напрямком программи стажування стало обговорення створення майбутніх спільних проектів в напрямках алтернативних джерел енергії і мехатронних систем.

стамбул 1

IMG_20180418_164157 IMG_20180416_113456

Posted on

Transportation and lifting machinery Lecture №1 Introduction (summary)

The program of the course “Transport and lifting machines and gas production” prepared in accordance with the educational and vocational training programs for bachelor
direction 6.050702 Electromechanics
specialty Electromechanical systems geotechnical industries
The cycle to which the subject matter of free choice university.
The subject of discipline: Conveying systems of mining enterprises, sectors and enterprises of construction of underground structures and subways.
Interdisciplinary connections:
Discipline “Transport and hoisting machines subways and urban underground structures” refers to the cycle of free choice of students, professional component and knowledge-based foundations of these sections disciplines: higher mathematics, general physics, theoretical mechanics, applied metal-haniky, machinery and equipment geotechnical industries and other volumes in the corresponding frozen o-din chosen profession.
The course provides a foundation for graduate design performance.

Posted on

ТКМ Обробка конструкційних матеріалів різанням

ТКМ Обробка конструкційних матеріалів різанням ( Кінематичні схеми верстатів)

ТКМ Обробка конструкційних матеріалів різанням (конспект лекцій)

ТКМ Обробка конструкційних матеріалів різанням (креслення деталей)