Ворфоломеєв А.В.

Ворфоломеєв А.В.

Posted on

Конспект лекцій з курсу “Гідравліка та гідропривод”

Гідравліка та гідропривод [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка (спеціалізація «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів») / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. А. В. Ворфоломеєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 2.97 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 178 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22838

Lectures-on-hydraulics-2017

Posted on

Конспект лекцій з курсу “Фізичні методи очищення рідин”

Фізичні методи очищення рідин [Електронний ресурс]: конспект лекцій / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О.М. Терентьєв, А.В. Ворфоломеєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,06 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 162 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20149

Конспект ФМОР – 2017

Posted on

Робоча програма кредитного модуля “Гідромеханіка та стаціонарні установки” (ОБ, ОС)

Розділ 1. Гідромеханіка

Тема 1.1.Вступ до предмету, загальні відомості про рідину Continue reading Робоча програма кредитного модуля “Гідромеханіка та стаціонарні установки” (ОБ, ОС)

Posted on

Робоча програма кредитного модуля “МОКіУЦП-2. Насосні, вентиляторні та пневмоустановки” (ОА)

Розділ 1. Основи теорії турбомашин

Тема 1.1. Основні розміри та елементи конструкції турбомашин Continue reading Робоча програма кредитного модуля “МОКіУЦП-2. Насосні, вентиляторні та пневмоустановки” (ОА)

Posted on

Робоча програма кредитного модуля «Гідравліка та гідропневмопривод» (ОМ)

Розділ 1. Основи теорії гідравліки, характеристики властивостей рідин

Тема 1.1.Вступ до предмету, загальні відомості про рідину

Тема 1.2.  Гідростатика Continue reading Робоча програма кредитного модуля «Гідравліка та гідропневмопривод» (ОМ)

Posted on

Робоча програма кредитного модуля «Гідравліка та гідропривод» (ОА)

Розділ 1. Основи теорії гідравліки, характеристики властивостей рідин

Тема 1.1.Вступ до предмету, загальні відомості про рідину Continue reading Робоча програма кредитного модуля «Гідравліка та гідропривод» (ОА)