Ворфоломеєв А.В.

Ворфоломеєв А.В.

Posted on

Вибір показників для оцінки ресурсоефективності підприємств

Ворфоломеєв А.В. Вибір показників для оцінки ресурсоефективності підприємств / А.В. Ворфоломеєв // Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку. Збірник наукових праць V Міжнародної науково-технічної та навчально-методичної конференції у місті Києві 17-19 квітня 2018 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – C. 122-123.

Тези

Posted on

Струменеве цементування як ресурсоефективний спосіб закріплення ґрунтів

Ворфоломеєв А.В. Cтруменеве цементування як ресурсоефективний спосіб закріплення ґрунтів / А.В. Ворфоломеєв, К.Г. Алексій // Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві: матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції 21‒22 березня 2018 р. ‒ Харків: ФОП Бровін О.В., 2018. – C. 6-7.

ТЕЗИ КОНФ 2018

Posted on

Вибір намагнічування кільцевих магнітів пристрою очищення води фокусованим магнітним полем

O. М. Терентьєв, А. В. Ворфоломеєв

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Завантажити статтю.

Розробка інноваційного способу очищення води фокусованим магнітним полем є актуальною задачею. Дане дослідження присвячене вибору магнітної системи, а саме способу намагнічування кільцевих магнітів, при якому досягається максимальна довжина ефективної зони робочої камери пристрою очищення. Розглянуто 2 способи намагнічування кільцевих магнітів такого пристрою: радіальне і осьове. Для знаходження розрахункових значень магнітної індукції побудована комп’ютерна модель магнітної системи пристрою очищення. Експериментально виміряно радіальну складову магнітної індукції в 22 точках, по 8 паралельних дослідів.  Методом тригонометричної та поліноміальної інтерполяції визначено залежності, які дозволяють з точністю до 13,6 % встановити розподіл радіальної складової магнітної індукції в робочій камері. Визначена ефективна довжина робочої камери даного пристрою очищення при осьовому намагнічуванні магнітів складає 0,015 м, радіальному – 0,050 м. Для пристрою магнітного очищення обрано кільцеві магніти з радіальним намагнічуванням, при цьому визначена усереднена радіальна складова магнітної індукції в робочій зоні пристрої становить 27 мТл, осьової – 135 мТл.

Ключові слова: очищення, магніт, індукція, намагнічування Continue reading Вибір намагнічування кільцевих магнітів пристрою очищення води фокусованим магнітним полем

Posted on

Знезалізнення води осесиметричним фокусованим магнітним полем

ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ ОСЕСИМЕТРИЧНИМ

ФОКУСОВАНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ

О.М. Терентьєв, А.В. Ворфоломеєв

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

e-mail: o.terentiev@kpi.ua, a.vorfolomeiev@kpi.ua

У дослідженні розглянуто вплив постійного осесиметричного фокусованого магнітного поля на домішки заліза у воді. Основну увагу надано встановленнюз результатів експериментальних досліджень математичної моделі процесу знезалізнення води пристроєм магнітного очищення. При дослідженні очищення води осесиметричним фокусованим магнітним полем за параметр оптимізації вибрано ефективність знезалізнення, головні чинники експерименту – швидкість потоку води та частку відходів.Під час експериментального дослідження загальний вміст заліза у воді знижувався з 1,10 до 0,28 мг/дм3 та з 0,62 до 0,23 мг/дм3, каламутність – з 5,91 до 0,88 мг/дм3. Встановлена регресійна модель ефективності знезалізнення води осесиметричним фокусованим магнітним полем є адекватною за F-критерієм Фішера при швидкості потоку 0,14-0,40 м/с та частці відходів 0,10-0,35 в.о. Розходження між побудованими із рівняння регресії кривими та експериментальними точками знаходиться у межах 2,57 % (0,016 в.о.). Для розрахунку найбільшої ефективності знезалізнення води при вказаній зміні головних чинників застосовано приведення регресійної моделі до канонічного вигляду, а також регресійне рівняння додатково вирішено методом ітерацій. Таким чином, найбільша ефективність знезалізнення води пристроєм магнітного очищення склала 0,777 в.о. при швидкості 0,31 м/с та частці відходів 0,10 в.о.

Ключові слова: знезалізнення води, магнітне поле, ефективність очищення, модель. Continue reading Знезалізнення води осесиметричним фокусованим магнітним полем