Oleh Terentev

Oleh Terentev

Posted on

Доповідь аспіранта Стрельцової І.М. в ІНМ НАНУ

Доповідь аспіранта Стрельцової І.М. в Інституті надтвердих матеріалів НАН України за результатами дисертаційної роботи на тему “Зниження енергоємності руйнування гірських порід комбінованими магніто-гідрокавітаційними навантаженнями”. Науковий керівник: д.т.н., професор кафедри ЕМОЕВ Терентьєв О. М.

Витяг ІНМ НАНУ 26.11.2015 Стрельцова

Posted on

Доповідь аспіранта Гонтаря П.А. в ІНМ НАНУ

Доповідь аспіранта Гонтаря П. А. в Інституті надтвердих матеріалів НАН України за результатами дисертаційної роботи на тему “Руйнування гірських порід комбінованими вибухо-механічними навантаженнями”. Науковий керівник: д.т.н., професор кафедри ЕМОЕВ Терентьєв О. М.

Витяг ІНМ НАНУ 26.11.2015 Гонтарь

Доповідь ІНМ НАНУ 26.11.2015 Гонтарь

 

Posted on

Доповідь аспіранта Клещова А.Й. в ІНМ НАНУ

Доповідь аспіранта Клещова А.Й. в Інституті надтвердих матеріалів НАН України за результатами дисертаційної роботи на тему “Зниження енергоємності руйнування гірських порід комбінованими плазмо-механічними навантаженнями”. Науковий керівник: д.т.н., професор кафедри ЕМОЕВ Терентьєв О. М.

Витяг доповідь ІНМ НАНУ 26.11.2015 Клещов

Доповідь ІНМ НАНУ 26.11.2015 Клещов

Posted on

Комбинированное разрушение горных пород взрыво – механическими нагрузками

Аннотация. Предложен комбинированный энергосберегающий способ разрушения горных пород взрыво-механическими нагрузками и представлена его математическая модель.
Изложены результаты аналитического исследования. Проведен анализ, полученных результатов.
Ключевые слова: комбинированное разрушение, взрыво-механические нагрузки, математическая модель, разрушение горных пород, технологическая трещиноватость, энергоемкость разрушения.

Статья

Posted on

Патент на винахід “Спосіб комбінованого руйнування гірських порід”

Патент на винахід 107732 UA, МПК Е21В, 7/00. Спосіб комбінованого руйнування гірських порід / Терентьєв О. М., Кравець В. Г., Гонтарь П. А. – №а201305953; заявл. 13.05.2013; опубл. 10.02.2015. Бюл. №22. – 5 с.

Патент

Патент