Oleh Terentev

Oleh Terentev

Posted on

Презентация вращательной магнито-гидрокавитационной системы разрушения горных пород

Презентация вращательной магнито-гидрокавитационной системы разрушения горных пород. Разработка аспиранта Стрельцовой Инны Николаевны

Обертово-магнитогідрокавітаційне руйнування ГП

Posted on

Презентация системы взрыво-механической системы разрушения горных пород

Презентация системы взрыво-механической системы разрушения горных пород. Разработка аспиранта Гонтарь

Павла Анатолиевича

Взрыво-механическое разрушение ГП

Posted on

SUBRESONANT LOAD ENERGY REGULATION WHEN ELECTROTHERMAL ROCK FRACTURING

Terentiev. O. SUBRESONANT LOAD ENERGY REGULATION WHEN ELECTROTHERMAL ROCK FRACTURING [Text] / O. Terentiev, A. Kleshchov, HERALD of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series of Mining: Collection of scientific papers. – Kyiv: NTUU «KPI», – 2015.-Issue . 2 9 .- p. 10 – 18.

It is determined that inductive plasma flows energy regulation will reduce specific energy intensity o f crystalline structures fracture with the help o f n-component fracture system accommodation. Rock fracturing is considered at the level o f crystalline structures (femtolevel). Crystalline structure oscillations are caused by the presence o f internal and external factors. External factors are represented by changing the parameters o f inductive plasma flows: concentration; temperature; energy; exposure time o f crystalline structure. Opportunities stand it possible to determine the inductive plasma physical parameters impact on crystalline structure of
the samples, which were prepared for experimental tests. For the first time the mathematical model of plasma flow energy is introduced which differs from the existing ones with the fact that it links discharge circuit inductance and current o f the electrothermal rock fracturing plant with the characteristics of its operating tool – plasma flow. This allows to reduce specific energy intensity of crystalline structure fracturing by varying discharge circuit inductance and current when changing the structures parameters with the help o f switches system.
Keywords: inductive plasma; rock fracture; crystalline structure; subresonant flow; internal factors.

 

Posted on

Вплив анізотропії на модуль Юнга при ослабленні кристалічних структур потоками індуктивної плазми

Терентьєв О. М. Вплив анізотропії на модуль Юнга при ослабленні кристалічних структур потоками індуктивної плазми [Текст] / О. М. Терентьєв, А. Й. Клещов, Науковий журнал “Науково-технічна інформація”. – №4(66), – 2015, С. 49-52.

 

Запропоновано програмний модуль врахування анізотропії кристалічних структур при руйнуванні їх потоками індуктивної плазми. Визначено характер зміни модулю Юнга при ослабленні кристалічних структур системою руйнування індуктивною плазмою. Встановлено межі зміни модулю Юнга в анізотропному середовищі.

Posted on

Доповідь аспіранта Стрельцової І.М. в ІНМ НАНУ

Доповідь аспіранта Стрельцової І.М. в Інституті надтвердих матеріалів НАН України за результатами дисертаційної роботи на тему “Зниження енергоємності руйнування гірських порід комбінованими магніто-гідрокавітаційними навантаженнями”. Науковий керівник: д.т.н., професор кафедри ЕМОЕВ Терентьєв О. М.

Витяг ІНМ НАНУ 26.11.2015 Стрельцова

Posted on

Доповідь аспіранта Гонтаря П.А. в ІНМ НАНУ

Доповідь аспіранта Гонтаря П. А. в Інституті надтвердих матеріалів НАН України за результатами дисертаційної роботи на тему “Руйнування гірських порід комбінованими вибухо-механічними навантаженнями”. Науковий керівник: д.т.н., професор кафедри ЕМОЕВ Терентьєв О. М.

Витяг ІНМ НАНУ 26.11.2015 Гонтарь

Доповідь ІНМ НАНУ 26.11.2015 Гонтарь

 

Posted on

Доповідь аспіранта Клещова А.Й. в ІНМ НАНУ

Доповідь аспіранта Клещова А.Й. в Інституті надтвердих матеріалів НАН України за результатами дисертаційної роботи на тему “Зниження енергоємності руйнування гірських порід комбінованими плазмо-механічними навантаженнями”. Науковий керівник: д.т.н., професор кафедри ЕМОЕВ Терентьєв О. М.

Витяг доповідь ІНМ НАНУ 26.11.2015 Клещов

Доповідь ІНМ НАНУ 26.11.2015 Клещов

Posted on

РУЙНУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Терентьєв О. М. РУЙНУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ГІРСЬКИХ ПОРІД [Текст] / О. М. Терентьєв, А. Й. Клещов. – К., НТУУ «КПІ», ІЕЕ, Матеріали науково-технічної конференції інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного  університету України «Київський політехнічний інститут» «Енергетика. Екологія. Людина» – 2012, с. 394…398.

В класичних теоріях руйнування Гілмана-Обреймофа, Рейгеля та інших не враховуються міжмолекулярні сили зв’язків. Цей недолік усувається впровадженням у технологію руйнування гірських порід молекулярно-хвильової теорії, що враховує функціональні змінні і постійні фемтоструктур та їх взаємодію із зовнішнім середовищем. При цьому більш точно підібрано обладнання для руйнування масивів. Це сприяло зниженню енергоємності процесів руйнування гірських порід.

Ключові слова. Міжмолекулярні зв’язки, руйнування гірських порід, функціональні змінні.