Сліденко В.М.

Сліденко В.М.

Posted on

Статистичне моделювання енергоємних електромеханічних систем

РОБОЧА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

 

Статистичне моделювання енергоємних електромеханічних систем

 

Розділ 1. Математичний апарат статистичного моделювання  енергоємних систем.

Тема 1.1. Основні визначення і поняття теорії ймовірності.

Тема 1.2. Числові характеристики випадкових величин.

Тема 1.3.  Моменти, центрування, моменти вищих порядків.

Тема 1.4. Основні розподіли випадкових  величин.

Розділ 2. Елементи статистичного моделювання енергоємних електромеханічних систем.

Тема 2.1. Статистичне моделювання випадкових процесів функціонування енергоємних електромеханічних систем.

Тема 2.2. Планування експерименту та обробки експериментальних даних методами математичної статистики на прикладі досліджень тиску мультиплікації.

Розділ 3.  Програмування задач статистичного моделювання з розробкою інтерфейсу мовою C++ Builder.

Тема 3.1. Проектування інтерфейсу мовою C++ Builder.

Тема 3.2. Програмування задачі статистичного моделювання за заданим варіантом закону розподілу.

Posted on

Математичне моделювання електромеханічних систем

РОБОЧА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

 

Математичне моделювання електромеханічних систем

 

Розділ 1. Математичне моделювання електромеханічних систем з          програмуванням  в Mathcad.

Тема 1.1.  Класичні дискретні математичні моделі  електромеханічних  систем.

Тема 1.2. Синтез математичних моделей елементів електромеханічних систем.за методом Даламбера та їх ідентифікація.

Розділ 2. Нелінійні математичні моделі дискретних та континуальних систем.

Тема 2.1. Нелінійні моделі та параметричний резонанс.

Тема 2.2. Рівняння математичної фізики для ідентифікації континуальних  систем.

Тема 2.3. Хвильова модель удару Сен-Венана. Модель Сірса.

Розділ 3. Математичне моделювання електромеханічних систем з програмуванням  мовою  AutoLISP в середовищі AutoCAD.

Тема 3.1 Елементи програмування мовою ALISP та параметризація об’єктів

моделювання.

Тема 3.2. Синтез технічних об’єктів в сучасних системах моделювання та  САПР.

 

Posted on

Курсовий проект з навчальної дисципліни “Комплекси, машини та обладнання електромеханічних систем”

РОБОЧА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

 

 

Курсовий проект з навчальної дисципліни

“Комплекси, машини та обладнання електромеханічних систем”

 

Розділ 1. Формування пояснювальної записки

Тема 1.1. Інформаційний розділ  проекту.

Тема 1.2. Синтез конструкції  головної складальної одиниці.

Тема 1.3. Моделювання та визначення основних параметрів.

Розділ 2. Формування графічної частини проекту.

Тема 2.1. Формування креслень  комплексу та складальної одиниці в системі AutoCad.

Тема 2.2. Формування креслень деталей з урахуванням допусків і посадок.

Розділ 3. Застосування  методів автоматизації проектування.

Тема 3.1. Синтез конструкції, як елемента системи автоматизованого проектування.

Тема 3.2. Застосування програмування AutoLisp та інструмента Solidworks.

 

 

Posted on

Енергозберігаючі інтелектуальні машини та обладнання електромеханічних систем

РОБОЧА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

 

 

Енергозберігаючі інтелектуальні машини та обладнання електромеханічних систем

 

Розділ 1. Інтелектуальні машини, робоче обладнання та визначення їх параметрів.

Тема 1.1. Вступ. Інженерне забезпечення проектування    енергозберігаючих  інтелектуальних машини та обладнання електромеханічних систем.

Тема 1.2. Допуски та посадки в проектуванні.

Тема 1.3. Базування та формування складальної одиниці обладнання електромеханічних систем.

Розділ 2. Енергозберігаючі машини та інтелектуальне обладнання в нафтогазовому  комплексі.

Тема 2.1. Енергозберігаюча експлуатація нафтових і газових свердловин.

Тема 2.2. Методи інтенсифікації видобутку корисних копалин.

Розділ 3.  Застосування нейронних мереж в інтелектуальних електромеханічних системах

            Тема 3.1 Елементи теорії інтелектуальних електромеханічних систем заснованих на                   нейронних  мережах.

Тема 3.2. Методи навчання нейронних мереж.

Тема 3.3. Експлуатація інтелектуальних машин та обладнання електромеханічних систем.

 

 

Posted on

РОБОЧА ПРОГРАМА “Ідентифікація та інформаційні технології функціонування електромеханічних систем”

РОБОЧА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

 

“Ідентифікація та  інформаційні технології

функціонування електромеханічних систем”

 

 

Розділ 1. Комплекси, машини, робоче обладнання та визначення їх параметрів.

Тема 1.1  Комплекси, машини та обладнання для відкритих робіт.

Тема. 1.2. Кінематичний аналіз та синтез маніпуляторів комплексів.

Тема 1.3. Методи ідентифікації функціонування електромеханічних систем та інформаційні технології їх інженерного забезпечення.

Розділ 2. Мехатроніка в електромеханічних системах комплексів.

Тема 2.1. Основні поняття мехатроніки.

Тема.2.2. Гідравлічні та електрогідравлічні приводи та їх характеристики.

Розділ 3.  Інформаційні технології  в мехатроніці прохідницьких комплексів.

Тема 3.1.  Прохідницькі щити та методи їх ідентифікації.

Тема 3.2. Щитові комплекси для спорудження тунелів.

Тема 3.3. Системи лазерного керування та інтенсифікації робочих процесів.

Розділ 4.  Інформаційні технології інтелектуальних електромеханічних систем.

Тема 2.1 Основні поняття та визначення інтелектуальних систем.

Тема 2.2 Інтелектуальні системи на основі  нечітких множин.

Posted on

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комплекси , машини та обладнання енергоємних виробництв”

Наведені вимоги та методика до виконання лабораторних робіт за курсом “Комплекси , машини та обладнання енергоємних виробництв” за першим кредитним модулем “Ідентифікація та IT-технології функціонування електромеханічних систем”.Метод_ЛБР_ЕВ