Лістовщик Л.К.

Лістовщик Л.К.

Posted on

Положення про РСО з кредитного модуля “САПР електромеханічних систем та комплексів”

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1) експрес-контроль;

2) виконання модульної контрольної роботи;

4) 6 лабораторних практикумів.

Система рейтингових балів

 1. Лабораторні практикуми.
 • за умови хорошої підготовки вдома і активної роботи на занятті, своєчасного і грамотного захисту – 12 бали;
 • за умови невиконання (зниження) показника хоча б однієї позиції – 6-8 балів.

У разі недопущення до практичної роботи у зв’язку з незадовільним вихідним контролем нараховується штрафний (-1) бал. Continue reading Положення про РСО з кредитного модуля “САПР електромеханічних систем та комплексів”

Posted on

Положення про РСО з кредитного модуля “Технологія експлуатації нафтогазових родовищ”

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1) експрес-контроль;

2) виконання модульної контрольної роботи;

3) 6 практичних робіт.

 Система рейтингових балів

 1. Практичні роботи.
 • «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 12 балів;
 • «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 9 балів;
 • «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 7 балів;
 • «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на «задовільно») – 0 балів.

Continue reading Положення про РСО з кредитного модуля “Технологія експлуатації нафтогазових родовищ”

Posted on

Положення про РСО з кредитного модуля “Проектування елементів мехатронних систем нафтогазових виробництв”

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1) експрес-контроль;

2) виконання модульної контрольної роботи;

3) 6 комп’ютерних практикумів;

 Система рейтингових балів

 1. Комп’ютерний практикум.
 • «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 12 балів;
 • «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 9 балів;
 • «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 6 балів;
 • «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на «задовільно») – 0 балів.

У разі недопущення до роботи у зв’язку з незадовільним вихідним контролем нараховується штрафний (-2) бали.

 1. Модульна контрольна робота.
 • «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 20 балів;
 • «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 15 балів;
 • «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 12 балів;
 • «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на «задовільно») – 0 балів.

У разі відсутності на модульній контрольній роботі без поважних причин нараховується штрафний бал (-5).

 1. Експрес контроль на заняттях. В результаті опитування, або активної участі на заняттях студент може отримати додатково до 8 балів.

Максимальна сума балів стартової складової дорівнює 100:

Rс=6х12+1х20+8=100

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування всіх практичних занять і стартовий рейтинг не менше 60 балів.

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів максимальна сума набраних балів складає 72 бали (6 к.п.). На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менше 0,5*72 = 36 бали.

Максимальна сума балів складає 100. Для отримання заліку з кредитного модуля потрібно мати рейтинг не менше 60 балів, а також виконані всі практикуми та модульна контрольна робота.

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів виконують залікову контрольну роботу. При цьому до загального рейтингу додаються бали за контрольну роботу і ця рейтингова оцінка є остаточною. Завдання контрольної роботи складається з трьох питань з лекційного матеріалу.

Кожне питання оцінюється наступним чином:

 • творчий підхід, повністю розкрите завдання – 4 бали;
 • глибоке розкриття завдання, незначні помилки – 3 бали;
 • обґрунтоване розкриття, з незначними помилками – 2 бали;
 • завдання розкрито неповністю, є помилки – 1 бал;
 • завдання не вирішене – 0 балів.
Posted on

Положення про РСО з кредитного модуля “Проектування елементів мехатронних систем метрополітенів і міських підземних споруд”

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1) експрес-контроль;

2) виконання модульної контрольної роботи;

3) 6 комп’ютерних практикумів;

 Система рейтингових балів

 1. Комп’ютерний практикум.
 • «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 12 балів;
 • «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 9 балів;
 • «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 6 балів;
 • «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на «задовільно») – 0 балів.

У разі недопущення до роботи у зв’язку з незадовільним вихідним контролем нараховується штрафний (-2) бали.

 1. Модульна контрольна робота.
 • «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 20 балів;
 • «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 15 балів;
 • «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 12 балів;
 • «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на «задовільно») – 0 балів.

У разі відсутності на модульній контрольній роботі без поважних причин нараховується штрафний бал (-5).

 1. Експрес контроль на заняттях. В результаті опитування, або активної участі на заняттях студент може отримати додатково до 8 балів.

Максимальна сума балів стартової складової дорівнює 100:

Rс=6х12+1х20+8=100

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування всіх практичних занять і стартовий рейтинг не менше 60 балів.

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів максимальна сума набраних балів складає 72 бали (6 к.п.). На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менше 0,5*72 = 36 бали.

Максимальна сума балів складає 100. Для отримання заліку з кредитного модуля потрібно мати рейтинг не менше 60 балів, а також виконані всі практикуми та модульна контрольна робота.

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів виконують залікову контрольну роботу. При цьому до загального рейтингу додаються бали за контрольну роботу і ця рейтингова оцінка є остаточною. Завдання контрольної роботи складається з трьох питань з лекційного матеріалу.

Кожне питання оцінюється наступним чином:

 • творчий підхід, повністю розкрите завдання – 4 бали;
 • глибоке розкриття завдання, незначні помилки – 3 бали;
 • обґрунтоване розкриття, з незначними помилками – 2 бали;
 • завдання розкрито неповністю, є помилки – 1 бал;
 • завдання не вирішене – 0 балів.
Posted on

Положення про РСО з кредитного модуля “Машини та обладнання геотехнічних виробництв”

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1) експрес-контроль;

2) виконання двох модульних контрольних робіт (тривалістю по одній акад. годині);

4) 7 практичних занять;

5) екзамен.

Система рейтингових балів

 1. Практичні роботи.
 • за умови хорошої підготовки вдома і активної роботи на занятті, своєчасного і грамотного захисту – 4 бали;
 • за умови невиконання (зниження) показника хоча б однієї позиції – 2-1 бал.

У разі недопущення до практичної роботи у зв’язку з незадовільним вихідним контролем нараховується штрафний (-1) бал.

 1. Модульна контрольна робота.
 • «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 15 балів;
 • «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 11 балів;
 • «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 9 балів;
 • «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на «задовільно») – 0 балів.
 1. Експрес контроль на заняттях. В результаті опитування, або активної участі на заняттях студент може отримати додатково до 2 балів.

Максимальна сума балів стартової складової дорівнює 60:

Rс=4х7+15*2+2=60

Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних та практичних занять і стартовий рейтинг не менше 30 балів.

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів максимальна сума набраних балів складає 27 балів (3 лаб., 1 МКР ). На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менше 0,5*27 = 14 балів.

За результатами 13 тижнів навчання максимальна сума набраних балів має складати 54 бали (6 лаб., 2 МКР). На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менше 0,5*54 = 27 балів.

 На екзамені студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить два теоретичних питання. Перелік питань наведений у методичних рекомендаціях. Кожне теоретичне питання оцінюється у 20 балів.

Система оцінювання теоретичних питань:

 • «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 20 балів;
 • «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 15 балів;
 • «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 11 балів;
 • «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на «задовільно») – 0 балів.

Сума стартових балів і балів за екзаменаційну контрольну роботу переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею