Лістовщик Л.К.

Лістовщик Л.К.

Posted on

Машини та обладнання геотехнічних виробництв.

Вступ. Вступ до предмету. Мета i задачі дисципліни “Машини та обладнання геотехнічних виробництв”. Коротка історична довідка. Основні терміни i визначення.

Тема 1. Основні характеристики технологічного середовища функціонування машин та обладнання геотехнічного виробництва. Поняття енергоємних виробництв та енергозбереження. Структурний  склад  засобів  механізації  енергоємних виробництв. Фізико-механічні   властивості   гірських  порід,  як об’єктів руйнування.

Тема 2. Елементи теорії руйнування гірських порід, способи руйнування, види та схеми різання. Способи руйнування гірських порід. Навантаження на робочому інструменті гірничих машин. Основні види різання. Класифікація видів різання за Л.І.Бароном. Енергоємність процесу різання та вплив на силу різання геометричних параметрів різця.  Визначення  сили  різання і подачі на виконавчих органах добувних комбайнів. Визначення сили різання порід різцевим інструментом. Шарошковий метод руйнування корисних копалин і порід.

Тема 3. Бурильне обладнання, принципи дії, характеристики. Бурильні машини. Основні схеми буріння. Відбійні та бурильні молотки. Бурильні машини обертальної дії. Бурильні машини ударно-обертальної і обертально-ударної дії. Пристрої  установки  та  подачі бурильного обладнання. Податчики.

Тема 4. Комплекси гірничого обладнання, типи, схеми, елементи конструкції. Ковшові навантажувальні машини. Навантажувальні машини безперервної дії. Грейферні навантажувачі та скреперне обладнання. Машини і обладнання для кріплення гірських виробок. Виконавчі органи очисних комплексів.

 

Posted on

Пректування елементів мехатронних систем

wall-e

 

Лабораторний практикум №1 “Створення ескізів”.

В звіті повинні бути відображені лише основні етапи побудови ескізу.
Відео побудови ескізу наведено за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=G6fpXEe3Hdg
Снимок1
Текстова інструкція на перший лабораторний практикум: Завантажити LP1
Завдання за варіантами (номер варіанта співпадає з номером студента в списку групи) Завантажити Завдання_LP_1


Лабораторний практикум №2 “Розробка тривимірної моделі деталі”.

В звіті повинні бути наведені етапи побудови ескізу та елементів тривимірної деталі.
Довідкова інформація і алгоритм побудови деталі нескладної геометрії наведений за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=kPVttgZCyio&t=85s
Снимок

Текстова інструкція на другий лабораторний практикум: Завантажити LP_2
Завдання за варіантами (номер варіанта співпадає з номером студента в списку групи) Завантажити Завдання_LP_2


Лабораторний практикум №3 “Розробка тривимірної моделі деталі методом обертання контура навколо вісі”.

В звіті повинні бути наведені основні етапи побудови трьох деталей за варіантом (ескізи і тривимірна деталь).
Відео побудови втулки за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=gz6QQGkINZ0
Відео побудови пальця за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GIjviOGOLro
Відео побудови клапана за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=XtmCkpkDjbUклапанТекстова інструкція на третій лабораторний практикум: Завантажити LP_3
Номер варіанта співпадає з номером студента в списку групи


Лабораторний практикум №4. “Створення складних деталей”.

В звіті повинні бути наведені основні етапи побудови трьох деталей за варіантом (ескізи і тривимірна деталь).
Відео побудови деталі для аудиторного заняття: https://www.youtube.com/watch?v=vW8nONCgNOo
Відео побудови деталі для самостійного опрацювання: https://youtu.be/s7nZ0x8QvE0
детТекстова частина методичних вказівок до виконання четвертого практикуму: Завантажити PL_4


Лабораторний практикум №5. “Створення збірок деталей”.

В звіті повинні бути наведені основні етапи побудови чотирьох деталей за варіантом і їх збірки.
Відео побудови збірки:
https://www.youtube.com/watch?v=19tDH9VDU20
сборка

Текстова частина методичних вказівок до виконання п’ятого практикуму: Завантажити LP_5


Лабораторний практикум №6. “Створення креслень деталей”.

В звіті повинні бути наведені основні етапи побудови креслень деталей за варіантом.
Відеоматеріали до створення креслень деталей:
https://www.youtube.com/watch?v=Jzuhh7s1UBg
https://www.youtube.com/watch?v=_bYc2_UKSeI
https://www.youtube.com/watch?v=05NnPsN2feg
https://www.youtube.com/watch?v=_7gUCx4uhvY
чертежТекстова частина методичних вказівок до виконання шостого практикуму: ЗавантажитиLP_6

Додаткові матеріали.
Шрифти (виділити шрифти і натиснути ПКМ, вибрати “Установить”) Завантажити шрифти: Шрифти ГОСТ 
Формати (добавити файли в папку C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2015\lang\russian\sheetformat) Завантажити формати: sheetformat
Шаблон (добавити в папку C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2015\templates) Завантажити шаблон: Чертеж_ЕСКД

Роботи студентів

untitled.42

Марчук Л.
untitled.44

Кальніцький О.

untitled.115

Мирутенко П.

Posted on

Магістрантам

Снимок

Індивідуальний план магістерської підготовки заповнюється магістрантами 5-го і 6-го курсу. Необхідно мати два екземпляри плану, один екземпляр знаходиться у студента, інший – у керівника.
Скачати бланк індивідуального плану: Ind_plan_magistra 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Снимок

 

Завантажити методичні вказівки: Мет_маг_роб

Posted on

Машини та обладнання ГТВ (Курсовий проект)

12208747_1064659886898434_53540235996307628_n

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Методичні вказівки до виконання курсового пректу: KP_GTV
ДСТУ 3008 – 95 Оформлення звітів у сфері науки і техніки: nA_3008-95_UKR
Приклади офрмлення переіку посилань: oformlennya_posilan
Бланки завдання, календарного плану та титульної сторінки: blanki


МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ

Шаблон для креслень в AutoCAD (найновіший): нажаль, налаштування сайту не дозволяють завантажити файли *dwg, тому питайте шаблон у старост груп.
Для коректної роботи з шаблоном і вашими кресленнями, загрузіть на ПК шрифти ГОСТ.
Шрифи ГОСТ скачати: Шрифти ГОСТ
Виділіть файли зі шрифтами і виберть з контекстного меню “Установить”

Шрифты


ТИПОВІ ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА КЕРІВНИКИ ТЕМ

Завантажити: Теми курсового проекту для студентів 3 курсу


 Короткі вказівки щодо оформлення пояснювальної записки із прикладами і картинками: Oformlennya

Posted on

САПР електромеханічних систем та комплексів

201503Simulation_Premium


Лабораторний практикум №1: Лаб_пр_№1

Джерело теоретичної інформації: Водопьянов, В. И. Курс сопротивления материалов с примерами и задачами : учеб. пособие / В. И. Водопьянов, А. Н. Савкин, О. В. Кондратьев ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – 136 с. ISBN 978-5-9948-1099-6. Посилання на сайт: http://sopromat.vstu.ru/metod/sem/sem_11.pdf    (стор. 19 – 23)

Приклад дослідження в SolidWorks Simulation Express: https://www.youtube.com/watch?v=LOa3MXH9P4c

1


Лабораторний практикум №2:Лаб_пр_№2

Приклад дослідження в SolidWorks FlowXpress: https://www.youtube.com/watch?v=R0cwAR-2p4M

2


Лабораторний приктикум №3:Лаб_пр_№3

Приклад дослідження в SolidWorks Simulation: https://www.youtube.com/watch?v=FJ3fb7FdTLM

3

 


Лабораторний приктикум №4: Лаб_пр_№4

Приклад дослідження в FloWorks:https://www.youtube.com/watch?v=xyU5Yvg7gL8

4


 

 

Posted on

Машини та обладнання ГТВ

etr254a_new_avat

 

Практичні роботи LBR_1LBR_2РR_3РR_4РR_5РR_6

Відео на ПР №2:

Завантажити Dodatok__praktyka1


Що необхідно зробити протягом карантину:

1. Захистити практичні роботи №2 і №3. На електронну адресу необхідно вислати розгорнуту відповідь на тему практичних робіт 2 і 3 з використанням сторонніх літературних джерел. У відповідь повинні входити наступні частини (структура, яку ми вже добре знаємо): загальні відомості про призначення, історична довідка, класифікація (використати сторонні джерела); далі опис елементів конструкції, далі – принцип дії. Вітається порівняння розглянутої машини з аналогами. Термін вчасного захисту: з 02 по 09 квітня – можливість отримати максимальні бали.

2. Завантажити лекції і розібратись. З 15 квітня напишемо модульну контрольну роботу.

3. Курсовий проект – 1й розділ повністю готовий і оформлений. Другий розділ  – до 15 квіня повинен бути закінчений. Зв’язуйтесь зі своїми керівниками для консультації над другим розділом.
Пересилаєте лише готовий розділ. Назва файлу (щоб він те втратився) повинна бути в форматі: “Прізвищестудента_КП”
Завантажити лекції:
Lek_1
Lek_2
Lek_3
Lek_4
Lek_5
Lek_6
Lek_7
Lek_8
Lek_9
ДорНДІ
Lek10
Lek11
Lek12

 

Запитання і пропозиції можна надсилати на електронну пошту lllkleon@gmail.com

Міцного вам здоров’я!

Posted on

Технологія експлуатації НГР

151

Додаткові матеріали для перших розділів: Технологія експлуатації НГР.rozdil1-3

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ, ЯКІ РОЗРАХОВАНІ І ОФОРМЛЕНІ ВЧАСНО, ПЕРЕСИЛАТИ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ: lllkleon@gmail.com

Практична робота №1

Вхідні умови для розрахунку практичної роботи №1: Визначити основні фізичні властивості нафти в процесі однократної дегазації при тиску р=5,5+(0,5*Nвар) МПа та температурі Т=300,5-(2*Nвар) К. Всі інші вхідні параметри залишаються незмінними. Номер варіанту – за списком.

Завантажити: Пр №1


Практична робота №2

Вхідні умови для розрахунку практичної роботи №2: Розрахувати втрати на тертя в кільцевому зазорі, утвореному колонами труб. Довжина колони Н=2000+(3*Nвар) м. Об’ємна витрата рідини Q=0.04+(0.001*Nвар) м3/с. Всі інші вхідні параметри залишаються незмінними. Номер варіанту – за списком.

Завантажити: Пр2


Практична робота №3

Вхідні умови для розрахунку практичної роботи №3: Визначити мінімальний пластовий тиск фонтанування при різних вхідних умовах. Глибина свердловини H=1750+(3*Nвар) м. Газовий фактор Г=56,4+(Nвар) м3/т. Всі інші вхідні параметри залишаються незмінними. Номер варіанту – за списком.

Завантажити: Пр3


Практична робота №4

Вхідні умови для розрахунку практичної роботи №4: Визначити необхідну кількість реагентів для хімічної обробки свердловини. Глибина свердловини H=1600+(3*Nвар) м. Розкрита товщина карбонатного колектора k=27+(0,5*Nвар) м3/т. Всі інші вхідні параметри залишаються незмінними. Номер варіанту – за списком.

Завантажити: Пр4


Практична робота №5

Вхідні умови для розрахунку практичної роботи №5: Створити план проведення гідророзриву пласта, вибрати робочі рідини та оцінити показники процесу. Глибина свердловини L=1800+(3*Nвар) м. Розкрита товщина пласта h=10+(0,5*Nвар) м3/т. Всі інші вхідні параметри залишаються незмінними. Номер варіанту – за списком.

Завантажити:Пр5


Практична робота №6

Вхідні умови для розрахунку практичної роботи №6: Визначити товщину стінки нафтопроводу без проміжних насосних станцій, який розрахований на вказаний робочий тиск. Номер варіанту – за списком.

Завантажити:Пр6