Лістовщик Л.К.

Лістовщик Л.К.

Posted on

КОМПЛЕКС ІМПЛОЗІЙНО-ХВИЛЬОВОЇ ДІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ

Представлено комплекс імлозійно-хвильової дії для підвищення продуктивності видобутку вуглеводнів, який синтезований на основі застосування процесу імплозії. Комплекс генерує хвильовий процес з одночасним відкачуванням флюїду із свердловини. Подібний вплив на пластову систему дозволяє збільшити проникність колектора та збільшити її продуктивність. Метою роботи є обґрунтування структури та параметрів елементів комплексу імплозійно-хвильової дії на колектор пластової системи нафтової свердловини для утворення в ній системи мікротріщин, збільшення гідропровідності, та очищення зони фільтрації колектора нафтової свердловини від кольматантів. На основі представлених розрахункових схем комплексу виконано розрахунки та обґрунтовано його раціональні параметри. В результаті отримано залежності коефіцієнту інжекції від зміни геометричних параметрів струминного насосу. Визначено значення підвищення тиску в привибійній зоні за рахунок явища імплозії.

Ключові слова: нафтова свердловина, імплозія, проникність колектора, коефіцієнт інжекції.

Скачати статтю

Posted on

ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОБОЙКОВОЇ УДАРНОЇ СИСТЕМИ В СЕРЕДОВИЩІ SOLIDWORKS SIMULATION

Наведено математичну модель двобойкової ударної системи, в якій один бойок є керованим, а інший некерованим, інерційним. Визначена умова ефективного використання такої ударної системи з точки зору найбільш повної передачі енергії деформації в породу. Метою роботи є визначення міцнісних характеристик ударних мас при генерації ними ударного навантаження в залежності від швидкості співудару та масово-геометричних показників за допомогою програмної оболонки SolidWorks Simulation. Отримані за допомогою моделювання деформації та механічні напруження в елементах ударної системи дозволяють зробити висновки щодо раціонального вибору швидкісних та масових параметрів ударної системи, підібрати матеріал бойків та значно скоротити матеріальні і часові витрати на моделювання і випробовування.

Ключові слова: удар, силова імпульсна система, SolidWorks Simulation, напруження, деформації.

Скачати:Стаття_2б_SW