emoev

emoev

Posted on

Інформація для магістрантів

Добавлено бланк індивідуального плана магістранта 05.10.2015.
Бланк роздруковується в двох екземплярах, заповнюється разом з керівником у відповідності з термінами, які вказані в плані. Один екземпляр зберігається у магістранта, інший – у керівника

Ind_plan_magistra