Вступ до Магістратури

Вступ в  магістратуру

Вступ в магістратуру здійснюється для підготовки фахівців за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою підготовки

Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних

та

мехатронних комплексів

МЕХАТРОНИКА_NEW2

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплома «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результаті ЄВі 2020 та 2021 років.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня до 30 липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

Розклад приймальної комісії та етапи вступної кампанії.

Термін навчання:

  • Освітньо-професійна програма підготовки: 16 місяців
  • Освітньо-наукова програма підготовки: 22 місяці

 

Набір в магістратуру проводиться на денну форму навчання за кошти держбюджету та за контрактом (за кошти фізичних та юридичних осі) та на заочну форму навчання за кошти держбюджету та за контрактом.

Якщо Ви бажаєте продовжити навчання за освітньою програмою “Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів , то для вступу на навчання необхідно скласти:

– комплесне фахове випробування  ;

– іноземна мова (необхідно обов’язково зареєструватися та скласти ЗНО з іноземної мови (ЄВІ у формі ЗНО)).

– у 2021 році додаткове випробування скасовано.

ПРОГРАМА вступного комплексного фахового випробування:   Прогр_фах_2021-ЕМОЕВ

  Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

  Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році Тематика магістерських робіт
Сайт приймальної комісії Положення про прийом на навчання
Розклад приймальної комісії та етапи вступної кампанії

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

 

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності (крім спеціальності 081 «Право») розраховується за формулою: КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA, 5 де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника. Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою: RA = 2RA + 2RT , де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень.

Контактні дані з питань вступу та результати поточної вступної компанії та допоміжну інформацію можна дізнатися за телефонами:

Лістовщик Л.К.  (067) 252-50-87 Мейта О.В. –  097-139-88-48,  Зайченко С. В. —  067-165-37-48.  

<Телегам канал кафедри: t.me/emoevkpiua>


 

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

 Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»