Правила, програми, документи

ПРОГРАМА 

Комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму  підготовки

магістра/спеціаліста за спеціалізацією «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв»

ПРОГРАМА

Додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму  підготовки

магістра/спеціаліста за спеціалізацією «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеню доктор філософії ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 14 Електрична інженерія СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 141 Енергетика, електротехніка та електромеханіка