Вступ – (2019) Абітурієнтам

Студенти вивчають сучасні електромеханічні та мехатронні системи, а також інформаційні пакети моделювання електромеханічних процесів AutoCAD, Solid Works, MathCAD, MatLab, HTML, CSS, LabView, програмування мовами С++ та AutoLisp та сучасні комп’ютерні технології з менеджменту і діагностування зразків нової техніки та автоматизованих виробництв тощо. Набувають теоретичних знань і практичних навичок в галузі створення інноваційних технологічних стартапів. Сферою професійної діяльності випускників є електромеханічні служби підприємств паливно-енергетичного комплексу, транспорту, об’єктів будівництва та експлуатації спеціального призначення, науково-дослідні інститути НАН України, проектні та дослідницькі установи нафтогазових виробництв, зарубіжні фірми-партнери Норвегії, Польщі, Німеччини, Росії, Китаю, Кореї.

Шановні абітурієнти!

Доведемо до вашого відома ліцензійний обсяг прийому на навчання за спеціальністю:

141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація:

Електромеханічні та Мехатронні

системи енергоємних виробництв

ЗНО: Українська мова, Математика, Фізика або іноз. Мова

Денна форма Заочна форма
Бакалавр 60 25
Магістр 45

Обсяги державного замовлення на 2019 рік

Стали відомі обсяги державного замовлення на 2019 рік за спеціалізаціями на кафедрі електропостачання ІЕЕ.

Державне Замовлення на 1 курс на основі ЗНО у 2019 році:

 

Факультет / інститут Спеціальність Максимальний обсяг державного замовлення (2018 р.) Надано рекомендацій до зарахування на 01.08.2018 р. Максимальний обсяг державного замовлення (2019р.)
денна заочна денна заочна денна заочна
Інститутенергозбереження та енергоменеджменту 101 Екологія 25 0 10 0 22 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 84 0 70 0 84 0
144 Теплоенергетика 20 0 12 0 20 0
184 Гірництво 10 0 10 0 12 0

Державне Замовлення на 1 курс на основі диплому молодшого спеціаліста у 2019 році:

Факультет / інститут Спеціальність Освітня програма Частиналіцензійного обсягу

(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

Обсяг державного замовлення (фактичний набір)(2018 р.) Обсяг державного замовлення(2019 р.)
денна заочна денна заочна денна заочна
Інститутенергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією 20 10 9 0 10 5
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології 15 10 7 0 10 5
Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів 25 10 6 0 8 5
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв 45 10 21 0 22 5
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем 15 10 0 0 7 5
184 Гірництво Геоінженерія 50 20 5 10 10 10

Державне Замовлення на 1 курс магістратури у 2019 році:

Факультет / інститут Спеціальність Освітня програма Освітньо-наукова програма (частка ліцензованого обсягу) Освітньо-професійна програма (частка ліцензованого обсягу)
денна денна заочна
Інститутенергозбереження та енергоменеджменту 101 Екологія Інженерна екологія та ресурсозбереження 5 20
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією 2 38 10
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології 2 33 10
Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів 2 43 10
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв 2 43 10
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем 2 23 10
184 Гірництво Геоінженерія 2 38 20

Попередня реєстрація абітурієнтів


PANO_20140410_121728
Зустріч кирівництва ІЕЕ НТУУ КПІ  з абітурієнтами

IMG_20140410_121843

План

роботи кафедри ЕМОЕВ з організації проведення та забезпечення вступної компанії 2019 року

Назва заходу Відповідальний Термін проведення
1 Участь в РЦЗ-Фастів- Бориспіль-Яготин

Баришівка

Березань

Соломенський

-Городецький В.Г.-Мейта О.В.-Мейта О.В.

-Мейта О.В.

-Мейта О.В.

Зайченко С.В.

11.10.201812.10.201818.10.2018

31.10.2018

24.10.2018

18.10.2018

2 Херсонський фізико-технічний ліцей -Шевчук С.П. 19.10.2018
3 МАН м.Київ -Зайченко С.В.
4 МАН м.Полтава та Полтавська обл. -Зайченко С.В.
5 День відкритих дверей КПІ -Шевчук С.П.-Зайченко С.В.-Городецький В.Г.-Лістовщик Л.К.

-Осадчук М.П.

-Ворфоломеєв А.В.

 

22.12.2018
6 Київський електромеханічний коледж -Шевчук С.П.-Зайченко С.В. 06.11.2018
7 Київський коледж міського господарства -Шевчук С.П.-Зайченко С.В. 21.11.2018
8 Білоцерківський механіко-енергетичний коледж -Зайченко С.В. 29.11.2018
9 Київський механіко-технологічний коледж -Шевчук С.П.-Зайченко С.В. Березень 2019