Posted on

Стажування за проектом кредитної мобільності Еразмус+ 2019 у Загребському університеті

Стажування за проектом кредитної мобільності Еразмус+ у Загребському університеті(2019)

З 15 по 19 травня 2019 року викладач Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) проходив стажування за проектом кредитної мобільності Еразмус+ у Загребському університеті . Стажування було організовано у форматі “Training)”, тобто тижня підвищення кваліфікації працівників, і передбачало обмін досвідом хорватьских колег із представниками університетів-партнерів з України. Презентаційні матеріали ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, що були представлені у Загребі, доступні за посиланням.

Згідно програми стажування учасниками обговорювалося широке коло питань, серед яких система освіти у Хорватії та її реформування, розроблення навчальних планів і програм відповідно до законодавчих та ринкових вимог, внутрішні й зовнішні інструменти гарантування якості університетської освіти, підготовка англомовних програм навчання, організація академічної мобільності студентів. Окремим напрямком программи стажування стало обговорення створення майбутніх спільних проектів в напрямках геотронних і мехатронних систем і комплексів.

IMG_20190418_095255 IMG_20190417_093038
IMG_20190417_094009 IMG_20190416_122930
IMG_20190414_175101 IMG_20190417_094348
IMG_20190418_135020 IMG_20190418_135216
IMG_20190416_122943

 

Posted on

Pump, fan and pneumatic installations

 

Shevchuk Stepan Prokopovich Doctor of Technical Sciences, Professor

 

PUMP, VENTILATORY AND PNEUMATIC INSTALLATIONS

LECTURE COURSE

 

In the educational edition of the lecture notes “Pump, fan and pneumatic installations” the questions are considered of the theory of the functioning of turbomachines (pumps, fans, turbochargers) and volumetric machines.

There are the requirements of “Safety Rules” to the installations of this class, their technological schemes and the arrangement of the working machines (pumps, fans, compressors), and also their means of regulation and characteristics.

 

The educational edition also provides methodological guidance on the calculation and selection of electromechanical equipment for pump, ventilation and pneumatic installations for different sectors of the national economy and gives control questions for checking students’ knowledge.

 

The educational edition is intended for the study of the lecture material of the course, the implementation of practical and laboratory work and the course project for students of specialty 141 “Electric power, electricity and electrical engineering ” of educational program “Electromechanical and Mechatronic systems of energy-intensive industries.”

 

 

S.P.Shevchuk, 2019

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019

конспект_Лекц

Posted on

Ворфоломеєв Андрій Вікторович

ІНФОРМАЦІЯ ПРО Ворфоломеєва А.В.

Ворфоломеєв Андрій Вікторович

Дата народження 6 січня 1986 р.
Освіта ВищаНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Науковий ступінь к.т.н.
Вчене звання доцент
Володіння мовами Українська, англійська, російська
Наукові праці та винаходи
Більше 30 публікацій, включаючи 9 статей у фахових виданнях, 2 патенти України, патент Польщі, посібники «Основи ресурсоефективності підприємств», «Ресурсоефективне та чисте виробництво», довідник «На шляху зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва».
Досвід роботи
Старший викладач (2012-по цей час, до 2016 – асистент) – Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).Директор (2014-по цей час, до 2018 року – технічний експерт/адміністратор проекту) – КМІГОР «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва».

Заступник національного координатора (2016-2017) – Організація Об‘єднаних Націй з промислового розвитку.

Провідний інженер (2011-2012) – Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»).

Інженер 2 категорії електротехнічного відділу (2008-2009) – ПАТ «Український нафтогазовий інститут».

Підвищення кваліфікації Курс “Енергетичний аудит” (Центр підготовки енергоменеджерів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2015).Курс “Управління міжнародними проектами – від теорії до практики” (IncoNET EaP Winter School, Center of Social Innovation, Austria, 2016).

Курс “Оптимізація систем вентиляції. Рівень користувача“ (UNIDO, 2016).

Курс “Оптимізація систем стиснутого повітря. Рівень користувача“ (UNIDO, 2017).

Курс “English (B2 level)” (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2017).

Напрямок, за яким працює викладач Промислова ресурсоефективність, економіка замкненого циклу, більш чисте виробництво, водопідготовка